fbpx

Városunk Dombóvár

2018. október 26.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. október 26-án (péntek)
9,00 órakor
a Városháza Ujváry-termében (Szabadság u. 18.)
kezdődő rendes ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés             

Beszámoló a Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről, Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, illetve a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról – Beszámoló

2. számú előterjesztés             

Tájékoztató a dombóvári járás lakosságának egészségügyi állapotáról és a közegészségügyi-járványügyi helyzetéről – Tájékoztató

3. számú előterjesztés              

A dombóvári központi háziorvosi ügyeletet működtető egészségügyi szolgáltató díjemelési kezdeményezése – A Dombóvári Szent Lukács Kórház levele – Az EMERGENCY SERVICE Kft. díjemelési javaslata

4. számú előterjesztés              

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

5. számú előterjesztés             

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés –  DRV Zrt. javaslata

6. számú előterjesztés             

A helyi közművelődési feladatokról szóló 41/2011. (IX. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

7. számú előterjesztés             

A Tinódi Ház kamerarendszerének fejlesztése és bővítése

8. számú előterjesztés             

Beszámoló a 2018. évi Hat vár hat rád rendezvényről

9. számú előterjesztés              

A főépítész tájékoztatója a településrendezési terv hatályosulásáról, tapasztalatairól

10. számú előterjesztés          

Dombóvár településrendezési eszközeinek módosítására irányuló 2018. évi kezdeményezés kiegészítése – Melléklet

11. számú előterjesztés         

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlások

12. számú előterjesztés          

A dombóvári szennyvíztelep mellett található (0329/23 hrsz.-ú) közös tulajdonú ingatlan tulajdoni helyzetének rendezése ingyenes vagyonátadásokkal

13. számú előterjesztés         

A Bajcsy-Zsilinszky u. 2/A. szám alatti volt kollégium értékesítése

14. számú előterjesztés         

Önkéntes betonos járdaépítési program koncepciója

15. számú előterjesztés         

Új honlap kialakítása az INDA11 programhoz kapcsolódóan

16. számú előterjesztés          

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Dombóvár város egészségfejlesztésével kapcsolatos intézkedések

17. számú előterjesztés          

Gazdaságélénkítő csomag elfogadása dombóvári vállalkozások számára – inkubátor ház kialakítása – 1. sz. melléklet (igényfelmérés) – 2. sz. melléklet (jelentkezési lap)

18. számú előterjesztés          

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

19. számú előterjesztés          

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása – Kérelem

20. számú előterjesztés         

Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2018. évi üzemeltetési tapasztalatairól

21. számú előterjesztés          

Tag delegálása a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Tanácsába

22. számú előterjesztés          

Fedezet biztosítása a „Dombóvár, Erzsébet utca 16. épület bontása” közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása érdekében

23. számú előterjesztés          

Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása  – Kiegészítés

24. számú előterjesztés          

Az Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének módosítása

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

25. számú előterjesztés          

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása

Új napirendi pontok (nyilvános ülés):

26. számú előterjesztés

Dombóvár településrendezési eszközei 2017. évben kezdeményezett módosításainak elfogadása – 1. sz. melléklet (tervezett határozat mellékletei) – 2. sz. melléklet (rendelet mellékletei) – 3. sz. melléklet (állami főépítész végső szakmai véleménye) – 4. sz. melléklet (záró véleményezési dokumentáció)

27. számú előterjesztés

A Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója a 2018. évben végzett tevékenységéről, a Bizottság új működési szabályzatának elfogadása – 1. sz. melléklet (beszámoló) – 2. sz. melléklet (új működési szabályzat)

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat