fbpx

Városunk Dombóvár

2018. szeptember 27.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. szeptember 27-én (csütörtök) 16,00 órakor
a Városháza Ujváry-termében (Szabadság u. 18.)
kezdődő rendes ülésére

 

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés             

Tájékoztatás az idősellátáshoz kapcsolódó szociális szolgáltatások fenntartásának átadása iránti kezdeményezéssel összefüggő további döntések előkészítéséről – 1. melléklet – 2. melléklet – 3. melléklet – 4. melléklet

2. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3. számú előterjesztés              

A DRV Zrt. beszámolója a víziközmű szolgáltatások ellátásáról – Melléklet (beszámoló)

4. számú előterjesztés              

A Dombóvári Focisuli Egyesület létesítményhasználatának engedélyezése az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintően – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet

5. számú előterjesztés             

A Kapos-hegyháti Natúrpark teljes területét bemutató turisztikai térkép készítése

6. számú előterjesztés             

A Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány megszüntetésének kezdeményezése

7. számú előterjesztés             

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. végelszámolásához kapcsolódó döntések – Melléklet

8. számú előterjesztés 

A Nappali melegedő és Népkonyha áthelyezése – Kiegészítés

9. számú előterjesztés             

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. kérelme a szakképzési tevékenység megszüntetése miatt felmerülő bérjellegű kiadások megtérítése iránt – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet

10. számú előterjesztés             

Pályázat kiírása a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására – Pályázati felhívás

11. számú előterjesztés             

Gazdaságélénkítő csomag elfogadása a dombóvári vállalkozások számára – 1. melléklet – 2. melléklet

12. számú előterjesztés             

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A helyi közművelődési feladatokról szóló 41/2011. (IX. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

13. számú előterjesztés             

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosítása – Rendelet melléklete – Intézmények költségvetése – Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény kérelme

14. számú előterjesztés              

Beszámoló a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről – Melléklet (beszámoló)

15. számú előterjesztés              

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Beszámoló a közvilágítás korszerűsítésről

16. számú előterjesztés             

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához

17. számú előterjesztés             

Pályázat benyújtása a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati kiírásra

18. számú előterjesztés         

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlások

19. számú előterjesztés          

A Teleki utca végén található volt vásártér fásítása

Képviselői interpellációk

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat