fbpx

Városunk Dombóvár

2019. február 28.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 28-án (csütörtök)
9,00 órakor
a Városháza Ujváry-termében (Szabadság u. 18.)
kezdődő rendes ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről – Kiegészítés

2. számú előterjesztés             

Az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés 2018. évi teljesítésének értékelése

3. számú előterjesztés             

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének ideiglenes meghosszabbítása

4. számú előterjesztés             

A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2018. évi tevékenységéről – Melléklet

5. számú előterjesztés             

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület beszámolója a 2018. évi tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról, továbbá a 2019. évi programtervezete – 1. melléklet (beszámoló) – 2. melléklet (programterv)

6. számú előterjesztés             

A 2019. évi civil támogatási keret felosztása

7. számú előterjesztés             

A Tüskei horgásztavak halgazdálkodási jogának haszonbérbe, és a Tüskei horgásztavakhoz tartozó külterületi ingatlanok bérbeadása – Melléklet

8. számú előterjesztés             

Új tag és elnök választása a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány kuratóriumába

9. számú előterjesztés             

A 2019. évi „Város hete” rendezvénysorozat programterve és költségvetése

10. számú előterjesztés         

Tulajdonosi hozzájárulás biztosítása a Dombó-Média Kft. ügyvezetője számára a 7200 közéleti lap megjelentetésével kapcsolatos kötelezettségvállalások megtételéhez – Melléklet

11. számú előterjesztés   

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata, beszámoló a cégre bízott közfeladatok 2018. évi ellátásáról, illetve a 2019. évi ellentételezés összegének meghatározása – Melléklet

12. számú előterjesztés   

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!          

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a köztemetők parcellázásának átalakítása, a köztemetők üzemeltetési feladatainak ellátása

13. számú előterjesztés         

A helyi védettség alá eső épületek listájának bővítése – Melléklet

14. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete – Kiegészítés – Előterjesztés melléklete – Rendelettervezet – Rendelettervezet mellékletei – Intézményi vélemények

15. számú előterjesztés         

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

16. számú előterjesztés         

Önkormányzati rendeletekben foglalt egyes díjtételek felülvizsgálata

17. számú előterjesztés         

Önkormányzati ingatlanok telekalakítása és értékesítése, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

18. számú előterjesztés         

A bérlakások felújításáról és karbantartásáról szóló beszámoló, a 2019. évre tervezett felújítások

19. számú előterjesztés         

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A szőlőhegyi kerékpárút kialakításának költségei, a megvalósítás ütemezése

20. számú előterjesztés         

Közterület bevonása a térfigyelő kamerával megfigyelt területek közé

21. számú előterjesztés         

Sportcélú vállalkozások tevékenységének támogatása

22. számú előterjesztés         

A 2019. évi sporttámogatási keret felosztása

23. számú előterjesztés         

A 2019. évi sportrendezvény naptár jóváhagyása

24. számú előterjesztés         

Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények 2018. évi üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről

25. számú előterjesztés         

A Kapos-hegyháti Natúrpark területét bemutató turisztikai térkép elkészítése

26. számú előterjesztés         

A megszüntetett Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás pénzügyi beszámolója – Melléklet

27. számú előterjesztés         

Új tag választása a Humán Bizottságba

Zárt ülés:

28. számú előterjesztés         

A 2019. évi helyi elismerések adományozása

Új napirendi pont (nyilvános ülés):

29. számú előterjesztés

Beszámoló a Kinizsi utca 37. szám alatti JAM Központ tűzjelző rendszerének javítása érdekében tett intézkedésekről

30. számú előterjesztés

Regionális Vasutas nap szervezéséhez helyszín biztosítása

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat