fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2019. január 31.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 31-én (csütörtök)
13,00 órakor
a Városháza Ujváry-termében (Szabadság u. 18.)
kezdődő rendes ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről – Melléklet: Tinódi Ház kérelme

2. számú előterjesztés             

A 2019. évi civil keret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása –  Melléklet

3. számú előterjesztés             

A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2018. évi tevékenységéről – Melléklet

4. számú előterjesztés             

A Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója a 2018. II. félévi munkájáról – Melléklet

5. számú előterjesztés             

A Nappali Melegedő és Népkonyha Szabadság utca 8. épületben történő elhelyezéséhez szükséges átalakítás, felújítás műszaki tartalmának és tervezett költségvetésének elfogadása

6. számú előterjesztés             

A helyi közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos döntések

7. számú előterjesztés             

A „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedő-felületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein” elnevezésű vállalkozási keretszerződés meghosszabbítása

8. számú előterjesztés             

A Radnóti utcai beépítetlen terület ebfuttatón kívüli részének hasznosítása

9. számú előterjesztés             

A Dombó-Land Kft. számára törzstőke emelés jóváhagyása

10. számú előterjesztés         

A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című projekt kapcsán döntés önerő biztosításáról

11. számú előterjesztés         

Kakasdombi ingatlanok bontásával kapcsolatos döntések

12. számú előterjesztés         

Közterületek bevonása a térfigyelő kamerával megfigyelt területek közé Újdombóváron és Mászlonyban

13. számú előterjesztés         

Közbeszerzési eljárások indítása a hitelből megvalósuló beruházásokra

14. számú előterjesztés         

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 2.) rendelet módosítása – Melléklet az előterjesztéshez – Melléklet a rendeletmódosításhoz

15. számú előterjesztés         

Dombóvár településrendezési eszközeinek módosítására irányuló újabb kérelmek, a 2018. évi kezdeményezésekhez kapcsolódó döntések – 1. árajánlat –  2. árajánlat – 3. árajánlat

16. számú előterjesztés          

”Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című felhívásra pályázat benyújtása

17. számú előterjesztés         

Forgalmi rend megváltoztatásának igényfelmérése a Báthori utcában

18. számú előterjesztés         

Pályázati felhívás jóváhagyása sportcélú vállalkozások támogatása céljából – 1. számú melléklet: Pályázati felhívás – 2. számú melléklet: Adatlap

19. számú előterjesztés         

A 2019. évi sporttámogatási keret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása – Melléklet

20. számú előterjesztés         

A Farkas Attila Uszoda üzemeltetésének költségei, külön szerződésen alapuló igénybevételének feltételei – Melléklet: Beszámoló – Melléklet: Belépőjegyek

21. számú előterjesztés         

A polgármester és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói 2019. évi cafetéria-keretének meghatározása

22. számú előterjesztés         

A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2019. évi cafetéria-keretének meghatározása

23. számú előterjesztés         

A polgármester 2019. évi szabadságolási terve

Képviselői interpellációk

Új napirendi pontok:

24. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra

25. számú előterjesztés

Dombóvár város egészségfejlesztésével kapcsolatos intézkedések

26. számú előterjesztés

A Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének felújításához szükséges átalakítás, felújítás műszaki tartalmának és tervezett költségvetésének elfogadása

27. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása