fbpx

Városunk Dombóvár

2019. március 28.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. március 28-án (csütörtök)
9,00 órakor
a Városháza Ujváry Termében (Szabadság u. 18.)
kezdődő rendes ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről – Melléklet

2. számú előterjesztés             

A 2019. évi civil keret fel nem osztott részére beérkezett pályázatok elbírálása

3. számú előterjesztés             

Önrész biztosítása a Dombóvári Focisuli Egyesület részére a Dombóvári József Attila Általános Iskolában megvalósítani kívánt infrastrukturális fejlesztéshez

4. számú előterjesztés             

Beszámoló a téli síkosság-mentesítési munkák elvégzéséről – 1. melléklet – 2. melléklet – 3. melléklet

5. számú előterjesztés             

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a köztemetők üzemeltetési feladatainak ellátása 2019. április 1-jétől

6. számú előterjesztés             

A gyermekétkeztetés és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjának, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata – Melléklet (Étkezési térítési díj javaslat) – Melléklet (bölcsődei térítési díj javaslat)

7. számú előterjesztés             

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata – Melléklet (intézményi térítési díjak)

8. számú előterjesztés             

A Nappali Melegedő és Népkonyha Erdősor utcában történő elhelyezésének meghosszabbítása

9. számú előterjesztés             

A településkép védelméről szóló 37/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet

10. számú előterjesztés         

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

11. számú előterjesztés         

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

12. számú előterjesztés         

Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása

13. számú előterjesztés         

Állami feladat teljesítése érdekében társadalmi akció indítása

14. számú előterjesztés         

Ingyenes vezeték nélküli internet hozzáférési lehetőség biztosítása a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma előtti területen

15. számú előterjesztés         

Az önkormányzati sportlétesítmények használatának szabályozása a sportegyesületek tagsági viszonyainak jogszerű rendezésével összefüggésben

16. számú előterjesztés         

Új tag választása a Humán Bizottságba

17. számú előterjesztés         

A Báthori utcában való közlekedést befolyásoló intézkedések iránti lakossági igényfelmérés eredménye

18. számú előterjesztés         

Beszámoló a városkártya rendszer működésének tapasztalatairól és eredményeiről

19. számú előterjesztés         

Beszámoló a Tourinform Iroda 2018. évi működéséről és tevékenységéről

Képviselői interpellációk

Új napirendi pontok:

20. számú előterjesztés

Pótbefizetés a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére – Melléklet (kérelem)

21. számú előterjesztés

Tagi kölcsön biztosítása a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 kódszámú, a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron” című pályázat előkészítő munkálataira

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat