fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2019. szeptember 26.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 26-án (csütörtök)
9,00 órakor
a Városháza Ujváry Termében (Szabadság u. 18.)
kezdődő rendes ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről

2. számú előterjesztés             

A DRV Zrt. beszámolója a víziközmű szolgáltatások ellátásáról – Beszámoló

3. számú előterjesztés             

A víziközmű szolgáltatás 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terve – 1. melléklet (ivóvíz) – 2. melléklet (szennyvíz) – 3. melléklet (szakértői vélemény) – 4. melléklet  (DRV Zrt. tájékoztatása)

4. számú előterjesztés             

A közművagyon részét képező üzemen kívüli kutak selejtezése

5. számú előterjesztés             

A fogyatékkal élők elhelyezésére szolgáló Park utcai lakótömb támogatott lakhatás formájában való működtetésének vizsgálata

6. számú előterjesztés             

A Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója a 2019. I. félévi munkájáról – Melléklet

7. számú előterjesztés             

Beszámoló az önkormányzati bizottságoknak és a civil tanácsnoknak a választási ciklus során végzett tevékenységéről, munkájáról

8. számú előterjesztés             

Tájékoztatás az önkormányzat munkájának értékeléséről szóló közvélemény-kutatás eredményéről – Melléklet (Tanulmány)

9. számú előterjesztés             

A helyi adóztatással kapcsolatos döntések

10. számú előterjesztés         

A Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – Rendeletmódosítás mellékletei – Intézmények költségvetésének módosítása

11. számú előterjesztés         

Az önkormányzati bérlakások 2019. II. félévére tervezett felújításai

12. számú előterjesztés         

Területhasználat biztosítása az újonnan létesítendő uszodához

13. számú előterjesztés         

Az I. utca 65. szám alatti volt Junior Étterem bérbeadása

14. számú előterjesztés         

Rekortán borítású futópálya kialakítása a Szuhay Sportcentrumban

15. számú előterjesztés         

Dombóvár településrendezési eszközeinek módosítására irányuló, az újdombóvári és a tüskei városrészt érintő kezdeményezéseket megalapozó végleges közlekedési és területfelhasználási tanulmányterv – Melléklet

16. számú előterjesztés          

A Radnóti utca útburkolatának kiszélesítésére vonatkozó műszaki tartalom és a felmerülő költségek

17. számú előterjesztés          

Az „Azbesztmentes Dombóvár 2030” program kidolgozásának kezdeményezése

18. számú előterjesztés         

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához

Zárt ülés:

19. számú előterjesztés         

Tagok választása a választásokon közreműködő szavazatszámláló bizottságokba

Új napirendi pont: (nyilvános ülés)

20. számú előterjesztés

A kényszer-végelszámolás alá került „HOSPITAL” Alapítvány önkormányzatra visszaszálló vagyonának felhasználása