fbpx

Városunk Dombóvár

2020. december 18-i hatáskörgyakorlás

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.


Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkaterve szerint a következő ülését 2020. december 18-án tartaná, azonban a veszélyhelyzetre tekintettel ennek összehívása iránt nem tudok intézkedni.


Polgármesterként a Képviselő-testület, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben tartom szükségesnek döntés meghozatalát, az ügyek listája szükség esetén kiegészítésre kerül:


2020. december 18-i döntéshozatal:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

 2. Dombóvár Város Önkormányzatának 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó munkaprogramjaMelléklet

 3. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjainak folytatása a 2021. évben

 4. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének felülvizsgálata

 5. A Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 2021. január 1-jétől

 6. A Szilveszteri Virtuális Futás 2020. sportrendezvény önkormányzati támogatása Melléklet (Látványterv)

 7. Az önkormányzati sportlétesítmények használatával, sport- és civil szervezetek pénzügyi támogatásával kapcsolatos döntések

 8. Az állami támogatással megvalósuló térségi szabadidő- és sportcentrum beruházás előkészítéseMelléklet

 9. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletével összefüggő helyi jogszabályi rendelkezések felülvizsgálataRendelettervezet

 10. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

 11. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

 12. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó véleményezési dokumentációMelléklet

 13. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

 14. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról szóló rendelet

 15. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti változásával összefüggő döntések

 16. Beszámoló a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről

 17. Dombóvár Város Önkormányzatának 2021. évi vagyongazdálkodási terveMelléklet

 18. Dombóvár Város Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési terve

 19. A képviselő-testület 2021. évi munkaterveMelléklet

A Képviselő-testület által átruházott bizottsági hatáskör


A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó ügy:


 1. Döntés a „DARK – Mélyépítési munkák” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről (zárt döntéshozatal)

Képviselő-testületi feladat- és hatáskör:


21. Együttműködés a Dombóvári Vállalkozók Egyesületével


A döntéshozatal menete:


A döntéselőkészítő anyagok a megszokott helyen (Önkormányzat/Képviselő-testületi munka menüpont) lesznek folyamatosan elérhetők az önkormányzat honlapján előterjesztés formájában.


A képviselő-testület tagjai részéről az előterjesztésekkel kapcsolatban 2020. december 17-én 12 óráig lehet írásban észrevételt, valamint módosító javaslatot tenni a testulet@dombovar.hu e-mail címre.


A döntési javaslatokról (rendelettervezet, határozati javaslat) a két bizottság elnöke 2020. december 17-én 16 óráig állást foglal a bizottsági tagokkal való egyeztetés alapján.


Az előterjesztett ügyekben a döntéseket 2020. december 18-án fogom meghozni, azok közzététele az eddigiek szerint fog megtörténni, illetve a döntéshozatal jegyzőkönyvbe foglalására is a jogszabályi előírások betartása mellett fog sor kerülni.


Dombóvár, 2020. december 15.


Pintér Szilárd
polgármester


Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat