fbpx

Városunk Dombóvár

2020. december 4-i polgármesteri hatáskörgyakorlás

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A 2020. november 4-től fennálló veszélyhelyzet miatt Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint az önkormányzati bizottságok nem tarthatnak ülést, azonban az alábbi – a képviselő-testület hatáskörébe tartozó – ügyekben a döntés a december közepére tervezett döntéshozatal időpontjáig nem várható meg, az ügyek listája szükség esetén kiegészítésre kerül:

2020. december 4-i döntéshozatal

1. Közbeszerzési eljárások megindítása infrastrukturális városrehabilitációs projekteket érintően


2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló döntés meghozatalára a későbbiekben kerül sor.


3. Rendelkezés adóügyi tárgyú önkormányzati rendeleteket módosító helyi jogszabályok hatályba nem lépéséről 


4. A víziközmű szolgáltatás 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervei módosításának kezdeményezése1. számú melléklet (Szennyvíz) – 2. számú melléklet (Ivóvíz) – 3. számú melléklet (Díjak)


5. A „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” című, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú projekthez kapcsolódó önerőről és a projekt megvalósítási helyszíneiről szóló 175/2020. (X. 30.) Kt. határozat módosítása


6. Folyószámlahitel igénybevétele a 2021. évre


7. Közművelődési feladatokat is ellátó integrált kulturális intézmény létrehozása 2021. január 1-jétől a Földi István Könyvtár átszervezésévelMódosító okiratAlapító okiratMinisztériumi állásfoglalásKormányhivatali állásfoglalás

 

A döntéshozatal menete:

A döntési javaslatokról (rendelettervezet, határozati javaslat) a Humán Bizottság, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 2020. december 4-én 12.00 óráig állást foglal a bizottsági tagokkal való egyeztetés alapján.

Az előterjesztett ügyekben a döntéseket 2020. december 4-én 13.00 órakor fogom meghozni, azok közzététele az eddigiek szerint fog megtörténni, illetve a döntéshozatal jegyzőkönyvbe foglalására is a jogszabályi előírások betartása mellett fog sor kerülni.

 

Dombóvár, 2020. december 3.

Pintér Szilárd
polgármester

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat