fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2020. január 31.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 31-én (péntek)
9,00 órakor
a Városháza Ujváry Termében (Szabadság u. 18.)
kezdődő rendes ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés             

A 2020. évi civil keret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása – Pályázati felhívás

2. számú előterjesztés             

A nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódó dombóvári programokat összefogó és koordináló Trianon emlékbizottság felállítása

3. számú előterjesztés             

A Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – A rendeletmódosítás mellékletei – Az intézmények költségvetésének módosítása

4. számú előterjesztés             

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

5. számú előterjesztés             

Városi tömegközlekedési csomópontok bevonása a térfigyelő kamerával megfigyelt területek közé

6. számú előterjesztés             

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményt érintő beruházás – Melléklet

7. számú előterjesztés             

A közszolgálatban állók számára a teljesítményértékelésen alapuló eltérítés 2020. évi keretösszegének meghatározása

8. számú előterjesztés             

A polgármester és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói 2020. évi cafetéria-keretének meghatározása

9. számú előterjesztés         

A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2020. évi cafetéria-keretének meghatározása

10. számú előterjesztés         

A polgármester 2020. évi szabadságolási terve

11. számú előterjesztés         

A 2020. évi sportkeret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása – Pályázati felhívás

12. számú előterjesztés         

A dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata – Együttműködési megállapodás

13. számú előterjesztés         

A Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója a 2019. II. félévi munkájáról – Melléklet (beszámoló)

14. számú előterjesztés         

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről

15. számú előterjesztés         

A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2019. évi tevékenységéről – Melléklet (beszámoló)

16. számú előterjesztés         

Az önkormányzat 2020. évi rendezvénynaptára, a várossá avatás 50. évfordulójának méltó megünnepléséhez kapcsolódó intézkedések – Rendezvénynaptár

17. számú előterjesztés         

Testvérvárosi kapcsolat kialakítása a székelyföldi Gyergyószentmiklós településsel

18. számú előterjesztés         

A Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása

19. számú előterjesztés         

Tagok választása a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumába

20. számú előterjesztés         

Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről, az igénybevételi díjak felülvizsgálata

21. számú előterjesztés         

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása tárgyú projektet érintő döntések

Képviselői interpellációk

 

Zárt ülés:

22. számú előterjesztés         

Döntés az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet „Élelmiszerek beszerzése” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárásának eredményéről

23. számú előterjesztés         

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatói feladatainak ellátása 2020. február 1-jétől

Új napirendi pontok (nyilvános ülés):

24. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárás indítása „Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése” elnevezéssel

25. számú előterjesztés

A díszpolgári címmel kitüntetett Dr. Mutschler Ferenc saját halottá nyilvánításának kezdeményezése

26. számú előterjesztés

Tájékoztatás a 2019. évi önkormányzati választást megelőzően pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettségekről