fbpx

Városunk Dombóvár

2020. június 30.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 30-án (kedd)
9,00 órakor
a Német Közösségi Házban (Bezerédj u. 14.)
kezdődő ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés             

A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2019. évi közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a rendőrkapitányság illetékességi területén – Melléklet (Dombóvár városára vonatkozó) – Melléklet (a Dombóvári Rendőrkapitányságra vonatkozó) – Melléklet (rendészeti statisztikai adatok) – Melléklet (szöveges beszámoló)

2. számú előterjesztés             

A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

3. számú előterjesztés             

A Dombóvárhő Kft. 2020. évi műszaki fejlesztési terve – Melléklet (Műszaki fejlesztési terv)

4. számú előterjesztés             

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben – Kiegészítés (Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány támogatási kérelme)

5. számú előterjesztés             

A Tinódi Ház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét érintő döntés

6. számú előterjesztés             

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve – Tinódi Ház Nonprofit Kft.  beszámolója – Tinódi Ház Nonprofit Kft. üzleti terve – Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  – Dombó-Land Kft. beszámolója – Dombó-Land Kft. 2020. évi üzleti terve

7. számú előterjesztés             

A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának átalakulása, az intézmény alapító okiratának módosítása

8. számú előterjesztés             

A közművelődési és a közgyűjteményi feladatellátás szervezeti kereteinek vizsgálata

9. számú előterjesztés             

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet – Rendelettervezet melléklete – Vezetői nyilatkozatok (önkormányzat, Hivatal) – Intézményvezetői nyilatkozatok – Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet beszámolója – Dombóvári Szivárvány Óvoda beszámolója – Dombóvári Százszorszép Óvoda beszámolója

10. számú előterjesztés         

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet – Függelék

11. számú előterjesztés        

Beszámoló a koronavírussal szembeni védekezésről – Melléklet (Dombóvári ESZI beszámolója)

12. számú előterjesztés         

Beszámoló az önkormányzati székhelyű társulások 2019. évi tevékenységéről

13. számú előterjesztés         

Tájékoztatás az önkormányzati közalapítványok 2019. évi működéséről

14. számú előterjesztés         

A város 2020. évi rendezvénynaptárának módosítása

15. számú előterjesztés         

Dombóvár város településrendezési eszközei módosításának 2020. évi kezdeményezése – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet – 3. számú melléklet – 4. számú melléklet – 5. számú melléklet – 6. számú melléklet

16. számú előterjesztés         

Jutalom adása a koronavírus járvány „első” időszakában való kiemelkedő helytállásért

17. számú előterjesztés         

Vízügyi védekezési koncepcióterv kidolgozása a gunarasi településrészre

Képviselői interpellációk

Új napirendi pontok:

18. számú előterjesztés

Vis maior pályázat benyújtása a 2020. június 9-i viharkárok költségeinek megtérítése érdekében

19. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása a Kubinyi Ágoston programra a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztése céljából

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat