fbpx

Városunk Dombóvár

2021. december 17.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. december 17-én (péntek)

9,00 órai kezdettel
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)

tartandó ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

A DOMBÓVÁRHŐ Kft. 2021. évi fejlesztési terveMelléklet (Fejlesztési terv)

2. számú előterjesztés    

A Dombóvárt érintő víziközmű-szolgáltatások 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének módosítása1. számú melléklet2. számú melléklet3. számú melléklet

3. számú előterjesztés     

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási mintaprogramjainak folytatása a 2022. évben

4. számú előterjesztés   

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben Kiegészítés (Polgármester illetményének és költségtérítésének változása)

5. számú előterjesztés   

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglakoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló rendelet

6. számú előterjesztés              

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

7. számú előterjesztés              

Vagyonhasználat lehetővé tétele dombóvári oktatási intézmény egyházi fenntartásba vételének kezdeményezéséhez kapcsolódóan

8. számú előterjesztés     

Keserü Ilona Színforgó című alkotása restaurálásának támogatása

9. számú előterjesztés           

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítása

10. számú előterjesztés       

Sportlétesítmény használattal és sporttámogatással kapcsolatos döntések

11. számú előterjesztés      

Dombóvár településrendezési eszközei 2021. évben kezdeményezett, tárgyalásos eljárásban egyeztetett módosításainak elfogadása1. számú melléklet2. számú melléklet

12. számú előterjesztés     

Dombóvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiája felülvizsgálatának kezdeményezése

13. számú előterjesztés      

A kakasdombi infrastrukturális városrehabilitációs projektben vállalt önrész összegének módosítása

14. számú előterjesztés        

A Kapos-hegyháti Natúrparkot bemutató turisztikai térkép köznevelési célokra való felhasználása

15. számú előterjesztés      

Beszámoló a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről

16. számú előterjesztés        

A képviselő-testület 2022. évi munkaterveMelléklet (Munkaterv)

17. számú előterjesztés     

Dombóvár Város Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési terve

18. számú előterjesztés    

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása – Egészségvédelmi támogatás (Koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző támogatás) létrehozása

19. számú előterjesztés    

Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak kötelező védőoltása

20. számú előterjesztés    

Dombóvár tervezett projektlistája a 2021-2027-es időszakra

Új napirendi pontok:

21. számú előterjesztés  

A „Mászlony – oázis az agrársivatagban” című projekthez kapcsolódó önerő összegének módosítása

22. számú előterjesztés

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekthez kapcsolódó önerő összegének módosítása

23. számú előterjesztés

Dombóvár város településrendezési eszközei módosításának kezdeményezése nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás kapcsán

Képviselői interpellációk

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat