fbpx

Városunk Dombóvár

2021. február 15-i polgármesteri hatáskörgyakorlás

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.


Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkaterve szerint a következő ülését 2021. február 12-én tartaná, azonban a 2021. február 8-tól ismételten kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel ennek összehívása iránt nem tudok intézkedni.


Polgármesterként a Képviselő-testület, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben tartom szükségesnek döntés meghozatalát, az ügyek listája szükség esetén kiegészítésre kerül:


Képviselő-testületi feladat- és hatáskör:


1. Dombóvár Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéseElőterjesztés mellékleteRendelettervezet mellékletei


A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó ügy:


2. A 2021. január 31-ig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek megtételének ellenőrzése (az ellenőrzésre nem nyilvános döntéshozatali eljárás keretében kerül sor)


Képviselő-testületi feladat- és hatáskör:


3. Pályázat benyújtása a Bölcsődei fejlesztési program című felhívásra


4. Saját erő biztosítása a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron” című pályázathoz


A döntéshozatal menete:


A döntéselőkészítő anyagok a megszokott helyen (Önkormányzat/Képviselő-testületi munka menüpont) lesznek folyamatosan elérhetők az önkormányzat honlapján előterjesztés formájában.


A képviselő-testület tagjai részéről az előterjesztésekkel kapcsolatban 2021. február 15-én 12 óráig lehet írásban észrevételt, valamint módosító javaslatot tenni a testulet@dombovar.hu e-mail címre.


A döntési javaslatokról (rendelettervezet, határozati javaslat) a két bizottság elnöke 2021. február 15-én 14 óráig állást foglal a bizottsági tagokkal való egyeztetés alapján.


Az előterjesztett ügyekben a döntéseket 2021. február 15-én 16 órakor fogom meghozni, azok közzététele az eddigiek szerint fog megtörténni, illetve a döntéshozatal jegyzőkönyvbe foglalására is a jogszabályi előírások betartása mellett fog sor kerülni.


Dombóvár, 2021. február 8.


Pintér Szilárd
polgármester

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat