fbpx

Városunk Dombóvár

2021. február 26-i hatáskörgyakorlás

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.


Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkaterve szerint a következő ülését 2021. február 26-án tartaná, azonban a veszélyhelyzetre tekintettel ennek összehívása iránt nem tudok intézkedni.


Polgármesterként a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben tartom szükségesnek döntés meghozatalát, az ügyek listája szükség esetén kiegészítésre kerül:


1. Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben


2. A kiemelten támogatott dombóvári civil szervezetek 2020. évi tevékenységének beszámolója és 2021. évi támogatása, a Dombóvári Polgárőr Egyesület 2021. évi önkormányzati támogatásaMellékletek


3. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése


4. A dombóvári önkormányzat részvételével működő társulásokkal kapcsolatos döntésekKiegészítés


5. A 2020. évi helyi adóztatási feladatok ellátása, valamint a 2021. évi adóellenőrzési program


6. Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetéséről a 2020. évben, az igénybevételi díjak felülvizsgálata


7. Önkormányzati sportlétesítmények átnevezésére irányuló kezdeményezések


8. A 2021. évi sportkeret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyásaMelléklet


9. Dombóvári sportegyesületek sportfejlesztési programjainak támogatása


10. Az önkormányzati bérlakásokat érintő 2021. évi felújítási és karbantartási munkák


11. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntések


12. Az önkormányzati tulajdonú táborok 2021. évi igénybevételi díjai, valamint a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása


13. Dombóvár város településrendezési eszközei módosításának kezdeményezése


14. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szakmai beszámolója a közszolgáltatási, valamint a városi közutak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatainak ellátásárólMelléklet (beszámoló)


15. A térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területek bővítése


16. Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. évi támogatására


17. A Dombóvár Kártya megszüntetése


18. A Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány és az Országos Roma Felemelkedésért Misszió közös kérelme a Szabadság u. 4. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan


19. A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központot érintő döntésekMellékletek


20. A polgármester 2021. évi szabadságolási terve


21. A 2021. évi helyi elismerések adományozása (zárt döntéshozatal)


22. Döntés a Magasépítési munkák a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 azonosítójú, „Mászlony – oázis az agrársivatagban” című pályázat keretében elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről (zárt döntéshozatal)

23. A helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (nyilvános döntéshozatal)


A döntéshozatal menete:


A döntéselőkészítő anyagok a megszokott helyen (Önkormányzat/Képviselő-testületi munka menüpont) lesznek folyamatosan elérhetők az önkormányzat honlapján előterjesztés formájában.


A képviselő-testület tagjai részéről az előterjesztésekkel kapcsolatban 2021. február 24-én 12 óráig lehet írásban észrevételt, valamint módosító javaslatot tenni a testulet@dombovar.hu e-mail címre.


A döntési javaslatokról (rendelettervezet, határozati javaslat) a két bizottság elnöke 2021. február 25-én 16 óráig állást foglal a bizottsági tagokkal való egyeztetés alapján.


Az előterjesztett ügyekben a döntéseket 2021. február 26-án fogom meghozni, azok közzététele az eddigiek szerint fog megtörténni, illetve a döntéshozatal jegyzőkönyvbe foglalására is a jogszabályi előírások betartása mellett fog sor kerülni.


Dombóvár, 2021. február 19.


Pintér Szilárd
polgármester

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat