fbpx

Városunk Dombóvár

2021. január 29-i hatáskörgyakorlás

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.


Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkaterve szerint a következő ülését 2021. január 29-én tartaná, azonban a veszélyhelyzetre tekintettel ennek összehívása iránt nem tudok intézkedni.


Polgármesterként a Képviselő-testület, a Pénzügyi és Gazdasági, illetve a Humán Bizottság hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben tartom szükségesnek döntés meghozatalát, az ügyek listája szükség esetén kiegészítésre kerül:

Képviselő-testületi feladat- és hatáskör

 1. Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

 2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet

 3. A közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 24/2007. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

 4. Pályázatok benyújtása a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra

 5. A Kaposszekcsői Ipari Park Kft.-ben lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítéseMelléklet (Szakvélemény)

 6. Ingatlanokkal kapcsolatos ügyek

 7. Az új bölcsődei csoport indításához kapcsolódó további beruházások

 8. A közszolgálatban állók számára a teljesítményértékelésen alapuló eltérítés 2021. évi keretösszegének meghatározása

                 (A  keretösszeg meghatározására a 2021. évi költségvetés elfogadásakor kerül sor.)


 9. Dombóvár Város Polgármestere és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói 2021. évi cafetéria-keretének meghatározása

 10. A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2021. évi cafetéria-keretének meghatározása

 11. A Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója a 2020. év II. félévi munkájárólMelléklet (Beszámoló)

 12. A Trianon Emlékbizottság beszámolója a 2020. évi tevékenységéről

 13. Beszámoló a térfigyelő kamerarendszer működéséről, a megfigyelt területek felülvizsgálataMelléklet (Javaslat)

 A Képviselő-testület által átruházott bizottsági hatáskör


 A Humán Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó ügy:


14. Az önkormányzati fenntartású óvodák és a bölcsőde 2021. évi nyitvatartási rendje


15. A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ működésének kereteit meghatározó dokumentumok jóváhagyása1. számú melléklet (SZMSZ) – 2. számú melléklet (Használati szabályzat)


16. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet módosított szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásaMelléklet (SZMSZ)


 A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó ügy:


17.  Döntés a „DARK – Magasépítési munkák” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről (zárt döntéshozatal)


(Az ügy sürgősségére tekintettel ebben az ügyben már 2021. január 27-én döntéshozatalra került sor.)


A döntéshozatal menete:


A döntéselőkészítő anyagok a megszokott helyen (Önkormányzat/Képviselő-testületi munka menüpont) lesznek folyamatosan elérhetők az önkormányzat honlapján előterjesztés formájában.


A képviselő-testület tagjai részéről az előterjesztésekkel kapcsolatban 2021. január 27-én 12 óráig lehet írásban észrevételt, valamint módosító javaslatot tenni a testulet@dombovar.hu e-mail címre.


A döntési javaslatokról (rendelettervezet, határozati javaslat) a két bizottság elnöke 2021. január 28-án 16 óráig állást foglal a bizottsági tagokkal való egyeztetés alapján.


Az előterjesztett ügyekben a döntéseket 2021. január 29-én fogom meghozni, azok közzététele az eddigiek szerint fog megtörténni, illetve a döntéshozatal jegyzőkönyvbe foglalására is a jogszabályi előírások betartása mellett fog sor kerülni.


Dombóvár, 2021. január 22.


Pintér Szilárd
polgármester

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat