fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2021. május 14-i polgármesteri hatáskörgyakorlás

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással összefüggő előterjesztések


A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.


Polgármesterként a Képviselő-testület, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben tartom szükségesnek döntés meghozatalát, az ügyek listája szükség esetén kiegészítésre kerül:


2021. május 14-i döntéshozatal


Képviselő-testületi feladat- és hatáskör:


1. Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium feladatellátását biztosító önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések az intézmény fenntartójának változásával összefüggésben


2. Döntés a Bölcsődei fejlesztési program című pályázat benyújtásával kapcsolatban


3. A 2021/2022. nevelési évben az önkormányzati fenntartású óvodákban indítható óvodai csoportok száma, az óvodai csoportlétszámok túllépésének engedélyezése


4. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálóját érintő döntésekMelléklet


5. Térítésmentes ingatlanhasználat biztosítása a Dombóvári Városi Horgász Egyesület részére


6. Beszerzési eljárás indítása az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatási tartalmának felülvizsgálata érdekében


A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó ügy:


7. Döntés a „Dombóvár, Teleki u. 14. szám alatti épület nyílászáróinak cseréje” elnevezésű közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás eredményéről (zárt döntéshozatal)


A döntéshozatal menete:


A döntéselőkészítő anyagok a megszokott helyen (Önkormányzat/Képviselő-testületi munka menüpont) lesznek folyamatosan elérhetők az önkormányzat honlapján előterjesztés formájában.


A képviselő-testület tagjai részéről az előterjesztésekkel kapcsolatban 2021. május 13-án 16 óráig lehet írásban észrevételt, valamint módosító javaslatot tenni a testulet@dombovar.hu e-mail címre.


A döntési javaslatokról (rendelettervezet, határozati javaslat) a két bizottság elnöke 2021. május 14-én 12 óráig állást foglal a bizottsági tagokkal való egyeztetés alapján.


Az előterjesztett ügyekben a döntéseket 2021. május 14-én 14 órakor fogom meghozni, azok közzététele az eddigiek szerint fog megtörténni, illetve a döntéshozatal jegyzőkönyvbe foglalására is a jogszabályi előírások betartása mellett fog sor kerülni.

Dombóvár, 2021. május 12.

Pintér Szilárd
polgármester