fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2021. március 18-i polgármesteri hatáskörgyakorlás

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással összefüggő előterjesztések


A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.


Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésének összehívása iránt nem tudok intézkedni, azonban az alábbi ügyekben a döntés a március 26-ára tervezett döntéshozatal időpontjáig nem várható meg:


2021. március 18-i döntéshozatal


A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó ügy:

  1. A „Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredménye