fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2022. június 30.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. június 30-án (csütörtök)

9,00 órai kezdettel

a Városháza Ujváry Termében

(Szabadság u. 18.)

tartandó ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

A Dél-Kom Nonprofit Kft. beszámolója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáról a 2021. évbenMelléklet

2. számú előterjesztés

A Dombóvárhő Kft. beszámolója a dombóvári távhőellátó rendszer 2021. évi működtetéséről, a 2022. évi műszaki fejlesztési terv elfogadásaBeszámolóFejlesztési terv

3. számú előterjesztés

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatásról szóló 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása, a közszolgáltatás díjaival kapcsolatos döntés

4. számú előterjesztés

Oktatási feladatok ellátását szolgáló önkormányzati vagyonelemeket érintő döntések

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással összefüggő döntések

6. számú előterjesztés

Egyes szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának módosításaMelléklet

7. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről

A II. határozati javaslatot a napirendi pont előadója visszavonta!

8. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2021. évi tevékenységérőlDombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény beszámolójaMecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetési beszámolója

9. számú előterjesztés

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

10. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet

11. számú előterjesztés

Beszámoló a közvilágítással kapcsolatos 2021. évi feladatellátásról

12. számú előterjesztés

Dombóvár város településrendezési eszközeinek 2021. évi teljes eljárásban történő módosításának kiegészítése új kérelmekkel

13. számú előterjesztés

Az Ujvári Kálmán Sporttelep telekalakításával történő ingatlanértékesítés

14. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok értékesítése

15. számú előterjesztés

A Rádió PLUSZ Dombóvár indításához szükséges döntések meghozatalaMelléklet

16. számú előterjesztés

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásából törölt „HOSPITAL Alapítvány” önkormányzatra átszálló vagyonának felhasználásaMelléklet

17. számú előterjesztés

Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra

18. számú előterjesztés

Vis maior pályázat benyújtása a 2022 júniusában bekövetkezett viharkárok költségeinek megtérítése érdekébenKiegészítés

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

Új napirendi pont:

19. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvári Százszorszép Óvoda térkövezése” elnevezéssel lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről