fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2022. május 31.

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. május 31-én (kedd)

9,00 órai kezdettel

a Városháza Ujváry Termében

(Szabadság u. 18.)

tartandó ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján biztosított idősek otthona szolgáltatás ellátásárólMelléklet (beszámoló)

2. számú előterjesztés

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által biztosított szociális étkeztetés térítési díjának módosítása

3. számú előterjesztés

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 2021. évi beszámolója a Dombóváron biztosított nappali ellátásokrólMelléklet (beszámoló)

4. számú előterjesztés

A PRESIDIUM Közhasznú Egyesület beszámolója az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján biztosított fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatás nyújtásáról, új használati szerződés megkötésére irányuló kezdeményezésMelléklet (beszámoló)

5. számú előterjesztés

Beszámoló a gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról a 2021. évbenEatrend Kft. beszámolójaIntegrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet beszámolója2020-2021. évi adagszámok2021. évi adagszámok intézményenkéntÉtkezői létszám

6. számú előterjesztés

Az önkormányzati fenntartású óvodák és a bölcsőde átszervezése, a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma, új bölcsődei csoport indításaMelléklet (vélemények)

7. számú előterjesztés

A legalább többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021. évről szóló beszámolója, 2022. évi üzleti terveDombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójaDombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terveTinódi Ház Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójaTinódi Ház Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi terveDombóvári Vízmű Kft. 2021. évi beszámolójaKiegészítés az előterjesztéshezDombó-Land Kft. 2021. évi beszámolójaDombó-Land Kft. 2022. évi üzleti terve

8. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekbenMelléklet

9. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentéseMelléklet (jelentés)

10. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének módosításaMelléklet (belső ellenőrzési terv)

11. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletRendelettervezet mellékleteBeszámolókVezetői nyilatkozatok

12. számú előterjesztés

Az adózási tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

13. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú víziközművek állami tulajdonba adása

14. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntések

15. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékeléseMellékletek (beszámolók)

16. számú előterjesztés

Tájékoztatás az önkormányzati közalapítványok 2021. évi működésérőlMelléklet (Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány beszámolója)

Képviselői interpellációk