fbpx

Városunk Dombóvár

2022. március 7.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. március 7-én (hétfő)

9,00 órai kezdettel
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)

tartandó ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

A 2022. évi sporttámogatási keret felosztása

2. számú előterjesztés     

A 2022. évi civil keret felosztása

3. számú előterjesztés 

A kiemelten támogatott dombóvári civil szervezetek, valamint a Dombóvári Polgárőr Egyesület 2021. évi beszámolója és a 2022. évi önkormányzati támogatásaMellékletek

4. számú előterjesztés 

A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központot érintő döntésekMellékletek

5. számú előterjesztés      

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben – Mellékletek: Szekszárdi Tankerületi Központ kezdeményezéseTamási Tankerületi Központ kezdeményezése

6. számú előterjesztés  

A helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

7. számú előterjesztés     

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 40/2020. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

8. számú előterjesztés      

Az újdombóvári városrészben található dombóvári 3527/2 hrsz.-ú használaton kívüli út értékesítésével összefüggő döntések

9. számú előterjesztés       

A Juhász Gyula utcáról megközelíthető dombóvári 2878/16 hrsz.-ú ingatlan értékesítése a Pécsi Egyházmegye részére

10. számú előterjesztés      

A balatonfenyvesi ifjúsági tábor bérbeadása, valamint a balatonfenyvesi és gunarasi tábor térítési díjainak meghatározása

11. számú előterjesztés     

Beszámoló a 2021. évi vagyongazdálkodásról

12. számú előterjesztés      

Beszámoló a lakás- és bérleménygazdálkodási feladatokról, az önkormányzati bérlakásokat érintő 2022. évi felújítási és karbantartási munkálatok meghatározása, ütemezése

13. számú előterjesztés    

Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről

14. számú előterjesztés      

A 2021. évi helyi adóztatási feladatok ellátása, valamint a 2022. évi adóellenőrzési program

15. számú előterjesztés   

Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve és a közbeszerzési szabályzat módosításaMelléklet

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

16. számú előterjesztés

A dombóvári szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

17. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje részére vegyes eszközök szállítása” elnevezéssel lefolytatott közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás eredményéről

18. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal helyiségeinek takarítása és higiéniai termékekkel történő ellátása” elnevezéssel lefolytatott közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás eredményéről

19. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvári bringapark (pumpapálya) kivitelezése” elnevezéssel lefolytatott közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás eredményéről

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat