fbpx

Városunk Dombóvár

2022. szeptember 30. képviselő-testületi ülés

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. szeptember 30-án (péntek)

9,00 órai kezdettel

a Városháza Ujváry Termében

(Szabadság u. 18.)

tartandó ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés  

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) véglegesített változatának elfogadása, támogatási kérelem benyújtása a TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú pályázati felhívásraMelléklet1 (FVS) – Melléklet2 (TVP) – Melléklet3 (finanszírozási terv) – Melléklet4 (Tolna Megyei Önkormányzat véleménye)

2. számú előterjesztés  

Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátásrólMelléklet (beszámoló)

3. számú előterjesztés

Tájékoztató a dombóvári járás lakosságának egészségügyi állapotáról és Dombóvár közegészségügyi-járványügyi helyzetérőlMelléklet (beszámoló)

4. számú előterjesztés  

A közétkeztetés igénybevételére ösztönző program a dombóvári középiskolákbanMelléklet1 (a cég levele) – Melléklet2 (meghívó kóstolónapra) – Melléklet3 (értékelőlap) – Melléklet4 (kérdőív)

5. számú előterjesztés

Beszámoló a víziközmű szolgáltatások és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátásáról, az utóbbi közszolgáltatás ellátása 2023. január 1-jétőlMelléklet1 (beszámoló) – Melléklet2 (szerződésmódosítás)

6. számú előterjesztés

A víziközmű szolgáltatás 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terveiMelléklet1 (felújítási-pótlási, beruházási tervrészek) – Melléklet2 (díjak)

7. számú előterjesztés

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő rendeletmódosítások

8. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekbenMelléklet (tervezett felvételi körzetek)

9. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet (rendeletmódosítás mellékletei)

10. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalt érintő döntések, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása

11. számú előterjesztés (zárt ülésre javasolt)

Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntések

12. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához

Képviselői interpellációk

 

Új napirendi pontok:

13. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

Az önkormányzati energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos intézkedések

Zárt ülés:

14. számú előterjesztés

Hozzájárulás kötelezettségvállalás megtételéhez „A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 2022-2023. évi földgáz ellátás beszerzése versenyújranyitással” elnevezésű közbeszerzési eljárás alapján

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat