fbpx

Városunk Dombóvár

2023. február 28. képviselő-testületi ülés

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 28-án (kedd)

9,00 órai kezdettel

a Városháza Ujváry Termében

(Szabadság u. 18.)

tartandó ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Dombóvár 2021-2026. évekre vonatkozó környezetvédelmi programja

2. számú előterjesztés

A 2023. évi sporttámogatási keret felosztása

3. számú előterjesztés

A 2023. évi civil keret felosztása

4. számú előterjesztés

Az önkormányzat által kiemelten támogatott dombóvári civil szervezetek 2022. évi tevékenységének beszámolója és 2023. évi támogatása

Az érintett civil szervezetek 2022. évi beszámolója és 2023. évi támogatási igénye: Melléklet1 (Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület) – Melléklet2 („Kapos” Alapítvány) – Melléklet3 (Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület) – Melléklet4 (Dombóvári Polgárőr Egyesület)

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szakmai beszámolója a közszolgáltatási feladatainak 2022. évi ellátásáról, a közfeladatok ellátásának 2023. évi ellentételezéseMelléklet1 (szakmai beszámoló) – Melléklet2 (temetőüzemeltetési beszámoló)

6. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 2022. évi tevékenységéről, a könyvtári, a muzeális és a közművelődési feladatok ellátásól, a 2023. évi munkaterv és szolgáltatási terv jóváhagyásaMelléklet1 (Tinódi Művelődési Ház beszámolója) – Melléklet2 (Földi István Könyvtár beszámolója) – Melléklet3 (Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény beszámolója) – Melléklet4 (2023. évi munkaterv)

7. számú előterjesztés

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 25/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet, illetve a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítása

8. számú előterjesztés

Hozzájárulás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által Dombóváron nyújtott szociális szolgáltatások térítési díjának módosításáhozMelléklet (díjmódosítás iránti kezdeményezés)

9. számú előterjesztés

A Törökországot és Szíriát 2023 februárjában sújtó földrengések áldozatainak támogatása segélyszervezet útján

10. számú előterjesztés

A „Rádió PLUSZ Dombóvár” szolgáltatás működtetésének további támogatása

11. számú előterjesztés

A balatonfenyvesi ifjúsági tábor bérbeadása, a gunarasi ifjúsági tábor igénybevételi díjainak meghatározása

12. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

13. számú előterjesztés

Beszámoló a közterületi térfigyelő kamerarendszer 2022. évi működéséről, a rendszer központi egységének áthelyezése

14. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről, az igénybevételi díjak felülvizsgálata

15. számú előterjesztés

Beszámoló a lakás- és bérleménygazdálkodási feladatokról, az önkormányzati bérlakásokat érintő 2023. évi felújítási és karbantartási munkálatok meghatározása, ütemezése

16. számú előterjesztés

Beszámoló a 2022. évi adóztatási tevékenységről, az önkormányzati adóhatóság munkájáról, a 2023. évi adóellenőrzési terv

17. számú előterjesztés

A Dombóvári Értéktár Bizottság tagságának kibővítéseMelléklet (működési szabályzat)

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

18. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár város helyi közútjainak 2023. évi kátyúzási munkái” elnevezéssel lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről

19. számú előterjesztés

A 2023. évi helyi elismerések adományozása

Új napirendi pont:

20. számú előterjesztés

A Dombóvár, Arany János tér 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítása (nyilvános ülés)

21. számú előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata – Önköltségszámítás (Melléklet1) – Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde javaslata (Melléklet2) – Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény javaslata (Melléklet3) (nyilvános ülés)

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat