fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2023. március 30. képviselő-testületi ülés

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. március 30. (csütörtök)

9,00 órai kezdettel

a Városháza Ujváry Termében

(Szabadság u. 18.)

tartandó ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

Beszámoló az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti feladatok 2022. évi ellátásáról, a feladatellátás átmeneti biztosítása 2023. május 1-jétőlBeszámoló

2. számú előterjesztés

Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés teljesítésérőlMelléklet (beszámoló)

3. számú előterjesztés

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása

4. számú előterjesztés

A mászlonyi közösségi ház működtetésében történő együttműködés

5. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekbenMelléklet (módosított rendezvénynaptár)

6. számú előterjesztés

A közterületek használatáról szóló 29/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben foglalt díjtételek felülvizsgálata

7. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása

8. számú előterjesztés

Az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

9. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntések

10. számú előterjesztés

Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra

11. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

12. számú előterjesztés

A 2023. évben Buzánszky Jenő sportösztöndíjban részesülő személyek kiválasztása

13. számú előterjesztés

Köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezés ellen benyújtott fellebbezés

Új napirendi pont:

14. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A Dombóvári Vízmű Kft. végelszámolásához kapcsolódó döntésMelléklet1 (egyszerűsített éves beszámoló) – Melléklet2 (kiegészítés)