fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2024. február 29. képviselő-testületi ülés

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. február 29. (csütörtök)

9,00 órai kezdettel

a Városháza Ujváry Termében

(Szabadság u. 18.)

tartandó ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

A 2024. évi sporttámogatási keret felosztása

2. számú előterjesztés

A 2024. évi civil keret felosztása

3. számú előterjesztés

A kiemelten támogatott dombóvári civil szervezetek 2023. évi tevékenységének beszámolója és 2024. évi támogatása1. melléklet (Dombóvári ifjúsági Fúvószenekar Egyesület beszámolója) – 2. melléklet („Kapos” Alapítvány beszámolója) – 3. melléklet (Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület beszámolója)

4. számú előterjesztés

A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2023. évi tevékenységéről, az Egyesület 2024. évi támogatásaMelléklet

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szakmai beszámolója a közszolgáltatási feladatainak 2023. évi ellátásáról, az önkormányzati köztemetők üzemeltetéséről1. melléklet (közhasznúsági beszámoló) – 2. melléklet (temetőüzemeltetési beszámoló)

6. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 2023. évi tevékenységéről, a könyvtári, a muzeális és a közművelődési feladatok ellátásáról, a 2024. évi tevékenységet megalapozó tervek jóváhagyása1. melléklet (Művelődési Ház beszámolója) – 2. melléklet (Könyvtár beszámolója) – 3. melléklet (Helytörténeti Gyűjtemény beszámolója) – 4. melléklet (Művelődési Ház munkaterve) – 5. melléklet (Könyvtár munkaterve) – 6. melléklet (Könyvtár programterve) – 7. melléklet (Helytörténeti Gyűjtemény programterve)

7. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

8. számú előterjesztés

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

9. számú előterjesztés

A sportról szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

10. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről, az igénybevételi díjak felülvizsgálata

11. számú előterjesztés

Beszámoló a Gunarasi Ifjúsági Tábor 2023. évi kihasználtságáról és üzemeltetési tapasztalatairól, a tábor igénybevételi díjainak felülvizsgálata, a balatonfenyvesi ifjúsági tábor bérbeadás útján való működtetése

12. számú előterjesztés

Beszámoló a 2023. évi adóztatási tevékenységről, az önkormányzati adóhatóság munkájáról, a 2024. évi adóellenőrzési terv

13. számú előterjesztés

Beszámoló a lakás- és bérleménygazdálkodási feladatokról, az önkormányzati bérlakásokat érintő 2024. évi felújítási és karbantartási munkálatok meghatározása, ütemezése

14. számú előterjesztés

A tüskei városrészben található külterületi út telekmegosztásával és egy részének értékesítésével kapcsolatos döntések

15. számú előterjesztés

Mobil emlőszűrő állomás kitelepülésének finanszírozása

Képviselői interpellációk

Új napirendi pont:

16. számú előterjesztés

Új közterületi játszótér létesítése1. melléklet (meglévő állapot helyszínrajza) – 2. melléklet (tervezett játszótér helyszínrajza)