fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2016. december 14.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2016. december 14-én (szerda) 14,30 órakor tartja a Városháza tanácskozótermében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2016. december 15-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés      

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény önkormányzati fenntartásba vételének kezdeményezése

6. számú előterjesztés    

A Dombóvári ESZI által végzett egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos döntések

7. számú előterjesztés   

A Tinódi Ház Majoros Termének többfunkciós helyiséggé történő alakítására bekért ajánlatok ismertetése A Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2017. évi programterve

8. számú előterjesztés 

A Dombó-Média Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása és a feladatellátási szerződés módosítása

9. számú előterjesztés         

Dombó Land Kft.-vel kapcsolatos döntések

13. számú előterjesztés   

Szuhay Sportcentrum térítésmentes használata dombóvári sportegyesületek részére

14. számú előterjesztés  

Sporttámogatási előleg kérelmek elbírálása

16. számú előterjesztés   

Dombóvár Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve

17. számú előterjesztés  

Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára

18. számú előterjesztés 

A képviselő-testület 2017. évi munkaterve

21. számú előterjesztés

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

22. számú előterjesztés

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

23. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

25. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása – Előterjesztés mellékleteRendeletmódosítás mellékletePótelőirányzati kérelmek Előterjesztés kiegészítése

29. számú előterjesztés 

Tájékoztató az önkormányzati bérlakások hasznosításából befolyt bérleti díjakról

30. számú előterjesztés

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének kérésére a napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi Közösségi Házzal kapcsolatos kezdeményezése

32. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Tájékoztató Dombóvár környezeti állapotáról

Zárt ülés:

34. számú előterjesztés  

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde igazgatójának felmentési kérelme

Hu/1. számú előterjesztés

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2017. évi fordulójára beérkezett pályázatok bírálata