fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2016. május 25.

Dombóvár Város Önkormányzatának
                   Humán Bizottsága                 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2016. május 25-én (szerda) 14,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2016. május 26-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:


2. számú előterjesztés


A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde átszervezése és az Erzsébet Óvodai Tagintézménye fenntartásának átadása a Pécsi Egyházmegyének – Vélemények az átszervezésről – Kapospula Község Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés módosítása – Köznevelési szerződés – Haszonélvezeti jogot alapító megállapodás – Módosító okirat – Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

3. számú előterjesztés

A 2016/17. nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározása

5. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése

6. számú előterjesztés

Tájékoztató a Dombóváron szakiskolai tevékenységet folytató köznevelési intézmény szakképzési tevékenységéről – Melléklet

12. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2015. évi tevékenységéről – Hamulyák Közalapítvány – Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány – Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány

13. számú előterjesztés

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója (Dombóvári Művelődési Ház NKft.Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.Dombó-Média Kft.)

16. számú előterjesztés

Boruzs Gábor ajánlata üzletrész-átruházásra

17. számú előterjesztés

Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. megalapítása

18. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet – Mellékletek – Intézményi beszámolók

20. számú előterjesztés

Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó döntések

21. számú előterjesztés

Önkormányzat által biztosított nyári gyermekétkeztetés

22. számú előterjesztés

Sportcélú gazdasági társaságok támogatása

23. számú előterjesztés

Kezdeményezés Aranycsapat Települések Szövetségének létrehozására

24. számú előterjesztés

Vételi ajánlat archív felvételekre

Zárt ülés:

Hu/1. számú előterjesztés

A kötelező felvétel után fennmaradó üres óvodai férőhely körzeten kívüli gyermek felvételével történő betöltésének engedélyezése

Új napirendi pont:

33. számú előterjesztés

A KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási programok” pályázati felhívásra együttműködési megállapodás kötése a Zöldtárs Alapítvánnyal – Melléklet

34. számú előterjesztés

Tájékoztatás a CLLD – Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló pályázati felhívásról