fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2017. december 13.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2017. december 13-án (szerda) 15,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. december 14-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

6. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási mintaprogramjainak folytatása a 2018. évben

7. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatója a lakáskezelés megszűnésével összefüggésben – 1. sz. melléklet – 2. sz. melléklet – 3. sz. melléklet

8. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása – SzMSz

9. számú előterjesztés

A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás módosítása – Melléklet

10. számú előterjesztés

Sportszervezetek részére támogatási előleg biztosítása a 2018. évi sportkeret terhére

11. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása – Mellékletek –  Intézmények költségvetésének módosítása – Könyvtár kérelme

13. számú előterjesztés

Az önkormányzat által megvalósítani kívánt fejlesztési célok meghatározása

15. számú előterjesztés

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet fenntartásának és feladatellátásának felülvizsgálata

16. számú előterjesztés

A Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszüntetési formájának és időpontjának módosítása – Melléklet

17. számú előterjesztés

Dombóvár város 2018. évi rendezvénynaptára

18. számú előterjesztés

A képviselő-testület 2018. évi munkaterve

19. számú előterjesztés

Tájékoztató Dombóvár 2016. évi környezeti állapotáról – Gunaras zajvizsgálati eredmény – Légszennyezési szakvélemény – 1. sz. melléklet – 2. sz. melléklet – 3. sz. melléklet – 4. sz. melléklet

20. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési terve

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Hu/1. számú előterjesztés

A Dombóvári Szivárvány Óvoda továbbképzési programjának jóváhagyása – Továbbképzési program