fbpx

Városunk Dombóvár

2017. május 24.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes  ülését 2017. május 24-én (szerda) 14,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. május 25-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

3. számú előterjesztés               

Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2016. évi tevékenységéről

Hamulyák Közalapítvány – Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány – Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány

7. számú előterjesztés               

A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározása

8. számú előterjesztés               

Az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezése – Vélemények – Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde szülői közösségének véleménye – Német nemzetiségi önkormányzat véleménye – Megszüntető okirat – Módosító okirat – Új alapító okirat – Feladatellátási szerződés módosítása

9. számú előterjesztés  

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!              

A Szivárvány Óvoda udvarkialakítási, zöldterület felújítási munkáinak finanszírozása

11. számú előterjesztés           

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

12. számú előterjesztés           

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

13. számú előterjesztés           

Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

14. számú előterjesztés           

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet – Rendelettervezet melléklete

Vezető nyilatkozatok I. – Vezetői nyilatkozatok II.

15. számú előterjesztés           

Pályázati felhívás kiírása sportcélú vállalkozások tevékenységének támogatására – Pályázati felhívás – Pályázati adatlap

16. számú előterjesztés           

A helyi foglalkoztatási paktum projektben való részvétel felfüggesztése

17. számú előterjesztés           

A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése

18. számú előterjesztés           

Az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése

19. számú előterjesztés           

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

20. számú előterjesztés           

Mentőállomás fejlesztési koncepció

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Zárt ülés

Hu/1. számú előterjesztés

A kötelező felvétel után fennmaradó üres óvodai férőhely körzeten kívüli gyermek felvételével történő betöltésének engedélyezése

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat