fbpx

Városunk Dombóvár

2018. február 21.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága                

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2018. február 21-én (szerda) 15,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2018. február 22-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Az orvosi ügyeleti ellátás biztosítása a 2018. április 30-ig fennálló feladatellátási szerződés megszűnése utáni időszakra

3. számú előterjesztés

2018. évi civil támogatási keret felosztása

4. számú előterjesztés

Önerő biztosítása a Dombóvári Futball Club számára TAO támogatás igénybe vételéhez

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról, továbbá a 2018. évi programtervezete – Melléklet (beszámoló)

7. számú előterjesztés

Az önkormányzat által biztosított önként vállalt szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fenntartásának vizsgálata – Melléklet

8. számú előterjesztés

Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény névváltoztatása

9. számú előterjesztés

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény szélfogójának épületenergetikai fejlesztése és belsőépítészeti átalakítása, valamint a bejárati lépcsősor újraépítése – 1. sz. melléklet (ablak terv) – 2. sz. melléklet (lépcső terv) – 3. sz. melléklet (látványtervek)

11. számú előterjesztés

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása – Kiegészítés

13. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása, új tag választása a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba (A bizottsági tárgyalás csak a rendeletmódosítást érinti.)

18. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete – 1. sz. melléklet – 2. sz. melléklet – 3. sz. melléklet

19. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Kártérítési igény benyújtása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott és elutasításra került pályázatok előkészítése során keletkezett veszteség miatt

20. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2017. évi kihasználtságáról és üzemeltetési tapasztalatairól

21. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények 2017. évi üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről

22. számú előterjesztés

Pályázati felhívás kiírása sportcélú vállalkozások tevékenységének támogatására – Pályázati felhívás – Pályázati adatlap

23. számú előterjesztés

2018. évi sporttámogatási keret felosztása – 1. sz. melléklet – 2. sz. melléklet

24. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának csatlakozása az újonnan megalakuló Dombóvári Kosárlabda Sportegyesülethez

25. számú előterjesztés

„Város Hete” rendezvény programtervének és költségvetésének elfogadása

27. számú előterjesztés

Regionális Vasutas nap szervezéséhez helyszín biztosítása

Zárt ülés:

29. számú előterjesztés

Helyi elismerések odaítélése (Dombóvár ifjúsági díjaira és a Dombóvár Elismert Közössége díjra érkezett felterjesztések vonatkozásában)

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat