fbpx

Városunk Dombóvár

2018. június 27.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2018. június 27-én (szerda) 15,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2018. június 28-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

4. számú előterjesztés

Az önkormányzat által az idősellátáshoz kapcsolódóan biztosított szociális szolgáltatások egyházi fenntartású intézménnyel történő ellátása iránti kezdeményezés

5. számú előterjesztés

6. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

8. számú előterjesztés

A Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 2018. július 1-jétől

9. számú előterjesztés

Támogatási igény benyújtása a gyermekétkeztetést szolgáló önkormányzati működtetésű konyhák fejlesztésére kiírt pályázatra

10. számú előterjesztés

A Dombóvári HACS Egyesület által a TOP-7.1.1-16-2016-00046 projekt keretében meghirdetett, a „Közösségfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges infrastruktúra-fejlesztés és tárgyi feltételek biztosítása (Kulcsprojekt) – Szigeterdei Közösségi Tér” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása

13. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2018-2023 évekre szóló helyi esélyegyenlőségi programja – Melléklet

21. számú előterjesztés

A TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú projekthez kapcsolódó „Közösségi szőlészet programelem bemutatása

Zárt ülés:

25. számú előterjesztés

Az EFOP 3.9.2.-16-2017-00047 kódszámú, a „Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban” című projekt keretében meghirdetett ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmek elbírálása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Hu/1. számú előterjesztés

A Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája nyári nyitvatartási rendjének módosítása

Új napirendi pont:

Hu/2. számú előterjesztés

A Tinódi Ház Nonprofit Kft. nyári nyitvatartási rendje

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok