fbpx

Városunk Dombóvár

2018. március 28.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága                

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2018. március 28-án (szerda) 15,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2018. március 29-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

7. számú előterjesztés

2018. évi rendkívüli civil keret felosztása

8. számú előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata – Melléklet (ESZI javaslat)

9. számú előterjesztés

A gyermekétkeztetés és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjának, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata – 1. sz. melléklet (Bölcsőde javaslata) – 2. sz. melléklet (Integrált javaslata)

10. számú előterjesztés

Sportcélú vállalkozások támogatására vonatkozó pályázatok elbírálása

11. számú előterjesztés

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület 2017. évi beszámolója, valamint a 2018. évi programtervezetének jóváhagyása – 1. számú melléklet: Elszámolás és költségkimutatás – 2. számú melléklet: Belső ellenőri jelentés – 3. számú melléklet: Záradék – 4 . számú melléklet: 2018. évi programterv

15. számú előterjesztés

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

21. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás ismételt elfogadása

23. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárások indítása az EFOP-1.5.3 és 3.9.2 projektek keretében

24. számú előterjesztés

Az EFOP pályázatok kapcsán megvalósuló konzorciumi együttműködést szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása – 1. sz. melléklet – 2. sz. melléklet

25. számú előterjesztés

2018. évi sportrendezvény naptár elfogadása

26. számú előterjesztés

Tájékoztatás a HOSPITAL Alapítvány működőképességének helyreállítása érdekében tett intézkedések sikertelenségéről

30. számú előterjesztés

Városi piac koncepciótervének véleményezése, a helyszínre vonatkozó közvélemény kutatás eredményének ismertetése – Melléklet (helyszínrajz)

A bizottsági átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

Hu/1. számú előterjesztés

A 2018/2019. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés módjának és időpontjának meghatározása

Hu/2. számú előterjesztés

A dombóvári nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített 2018. évi költségvetési keret felosztása Roma Önkormányzat támogatási igénye – Német Önkormányzat támogatási igénye

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat