fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2019. augusztus 28.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendkívüli ülését 2019. augusztus 28-án (szerda) 16,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2019. augusztus 29-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

A Nappali Melegedő és Népkonyha áthelyezése a Szabadság utca 8. alatti épület felújított részébe, tájékoztatás a Platán Otthont érintő hatósági ellenőrzésekről – Társulási megállapodás módosítása – Egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás

4. számú előterjesztés

Támogatási kérelem benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra

6. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – Rendeletmódosítás mellékletei – Intézmények költségvetésének módosítása

11. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények használatának biztosítása sportszervezetek részére

12. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Sportösztöndíj bevezetése a dombóvári sportegyesületekben sportoló versenyzők részére

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

Hu/1. számú előterjesztés

A dombóvári nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített 2019. évi költségvetési keret fel nem osztott részére érkezett támogatási igények elbírálása – Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatási igénye – Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási igénye

Hu/2. számú előterjesztés

A Dombóvári Százszorszép Óvoda nevelési tevékenységéhez kapcsolódó szakmai dokumentumok jóváhagyása – Pedagógiai program – Házirend – SZMSZ

Zárt ülés:

Új napirendi pont:

15. számú előterjesztés

Átmeneti jellegű megbízás adása a Dombó-Média Szolgáltató Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására