fbpx

Városunk Dombóvár

2019. december 17.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2019. december 17-én (kedd) 15,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2019. december 18-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

Napirendi javaslat:

3. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – A határozati javaslat melléklete – A rendeletmódosítás mellékletei – Az intézmények költségvetésének módosítása

4. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata – A rendeletmódosítás tervezete

5. számú előterjesztés

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

6. számú előterjesztés

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzat rendelet módosítása

7. számú előterjesztés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglakoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló rendelet

8. számú előterjesztés

Kommunikációs és marketing feladatok biztosítása 2020. január 1. napjától

9. számú előterjesztés

Sportszervezetek részére támogatási előleg biztosítása a 2020. évi sportkeret terhére

10. számú előterjesztés

Sportlétesítmény használattal és egyéb sporttámogatással kapcsolatos döntések

11. számú előterjesztés

A képviselő-testület 2020. évi munkaterve – Melléklet (Munkaterv)

12. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve

13. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának csatlakozása a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Hu/1. számú előterjesztés

Pályázat kiírása a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde vezetői feladatainak 2020. augusztus 1-jétől való ellátására – Melléklet

Zárt ülés:

A képviselő-testület 2019. december 18-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó, zárt ülésen tárgyalandó előterjesztés:

17. számú előterjesztés

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetésének ellátása 2020. január 1-jétől

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Új napirendi pont (nyilvános ülés):

Hu/2. számú előterjesztés

Pályázat kiírása az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetésére

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat