fbpx

Városunk Dombóvár

2019. június 26.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2019. június 26-án (szerda) 15,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2019. június 27-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

A Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetőjének megválasztása – Pályázat – Vélemények

4. számú előterjesztés

A dombóvári úszóegyesületek által működési támogatás elnyerésére benyújtott támogatási kérelmek elbírálása

6. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2018. évi működéséről – Hamulyák Közalapítvány beszámolójaDombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány beszámolója – Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítvány beszámolója

8. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2018. évi tevékenységéről, valamint a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2018. évi szakmai munkájáról – A Dombóvári ESZI beszámolója

9. számú előterjesztés

A Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 2019. július 1-jétől

10. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – Rendeletmódosítás mellékletei – Intézmények költségvetésének módosítása

11. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

18. számú előterjesztés

Szent Erzsébet szobor elhelyezése a Szent László parkban – 1. melléklet – 2. melléklet

Zárt ülés:

24. számú előterjesztés

A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde vezetőjének megválasztása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések (nyilvános ülés):

Hu/1. számú előterjesztés

A Tündérkert Bölcsőde szakmai programjának módosítása az óvodaátszervezéssel összefüggésben – Szakmai program – SzMSz

Hu/2. számú előterjesztés

A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel megkötésre kerülő új közművelődési megállapodás jóváhagyása – Közművelődési megállapodás

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok