fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2019. március 27.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2019. március 27-én (szerda) 15,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2019. március 28-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

A 2019. évi civil keret fel nem osztott részére beérkezett pályázatok elbírálása

3. számú előterjesztés

Önrész biztosítása a Dombóvári Focisuli Egyesület részére a Dombóvári József Attila Általános Iskolában megvalósítani kívánt infrastrukturális fejlesztéshez

6. számú előterjesztés

A gyermekétkeztetés és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjának, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata – Melléklet (étkezési térítési díj javaslat) – Melléklet (bölcsődei térítési díj javaslat)

7. számú előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata – Melléklet (intézményi térítési díjak)

8. számú előterjesztés

A Nappali Melegedő és Népkonyha Erdősor utcában történő elhelyezésének meghosszabbítása

10. számú előterjesztés

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

11. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

13. számú előterjesztés

Állami feladat teljesítése érdekében társadalmi akció indítása

15. számú előterjesztés

Az önkormányzati sportlétesítmények használatának szabályozása a sportegyesületek tagsági viszonyainak jogszerű rendezésével összefüggésben

18. számú előterjesztés

Beszámoló a városkártya rendszer működésének tapasztalatairól és eredményeiről

19. számú előterjesztés

Beszámoló a Tourinform Iroda 2018. évi működéséről és tevékenységéről

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

Hu/1. számú előterjesztés

Pályázat kiírása a Dombóvári Szivárvány Óvoda igazgatói feladatainak 2019. augusztus 1-jétől való ellátására

Hu/2. számú előterjesztés

A dombóvári nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített 2019. évi költségvetési keret felosztása