fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2019. november 27.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2019. november 27-én (szerda) 14,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2019. november 29-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

Napirendi javaslat:

2. számú előterjesztés

Tájékoztató a dombóvári járás lakosságának egészségügyi állapotáról és Dombóvár közegészségügyi-járványügyi helyzetéről – 1. számú melléklet  2. számú melléklet

4. számú előterjesztés

A közös önkormányzati hivatal létrehozásában való együttműködést érintő kezdeményezésekkel összefüggő döntések

5. számú előterjesztés

A dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatokat érintő döntések

7. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási mintaprogramjának folytatása 2020-ban

8. számú előterjesztés

A Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetésének ellátása 2020. január 1-jétől

9. számú előterjesztés

A Dombó-Média Kft. végelszámolási eljárásával kapcsolatos döntések

12. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásban való részvételével összefüggő döntések

13. számú előterjesztés

Többletfinanszírozás biztosítása a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak a Dombóvári ESZI fenntartásával összefüggő kiadásokra

14. számú előterjesztés

Az önkormányzati közalapítványok alapító okiratának módosítása, kuratóriumi tagok választása

15. számú előterjesztés

Tag delegálása a dombóvári székhelyű iskolák intézményi tanácsaiba

17. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2020. évi vagyongazdálkodási terve – Melléklet (Beszámoló)

21. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2019. évi kihasználtságáról és üzemeltetési tapasztalatairól, az igénybevételi díjak felülvizsgálata

Zárt ülés:

22. számú előterjesztés

Dombóvári tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések (nyilvános ülés):

Hu/1. számú előterjesztés

A bizottság ügyrendjének elfogadása

Hu/2. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Szivárvány Óvodának a 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről – Melléklet (Beszámoló)

Hu/3. számú előterjesztés

Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági hatáskörbe tartozó döntések – Százszorszép Óvoda dokumentumai – Szivárvány Óvoda dokumentumai – Zöld Liget óvoda dokumentumai

Hu/4. számú előterjesztés

Pályázat kiírása a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde vezetői feladatainak 2020. augusztus 1-jétől való ellátására

Zárt ülés:

Hu/5. számú előterjesztés

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójára beérkezett pályázatok bírálata