fbpx

Városunk Dombóvár

2020. február 26.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság ülését 2020. február 26-án (szerda) 16,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

Napirendi javaslat:

A 2020. február 27-én 18,00 órakor kezdődő együttes ülés napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

2. számú előterjesztés

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal új szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása

 ***

A képviselő-testület 2020. február 28-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

A dombóvári központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos díjemelési kezdeményezés – Melléklet

3. számú előterjesztés

A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola aszfaltos sportpályájának műfüves borítással való ellátásának támogatása – Kiegészítés

4. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület 2019. évi tevékenységéről, az Egyesület 2020. évi tervezett programjai és támogatása – Melléklet (Beszámoló) – Melléklet (2020. évi tervezett programok)

5. számú előterjesztés

A 2020. évi civil keret felosztása 

6. számú előterjesztés

A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodások felülvizsgálata, a közművelődési feladatok ellátásának 2020. évi támogatása – Munkaterv – Majoros Galéria tervezett programjai – Pénzügyi terv – Terembérleti díjak – Plakátkihelyezés díjai

8. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése – Kiegészítés – Előterjesztés melléklete – Rendelettervezet melléklete – Intézményi vélemények

9. számú előterjesztés

A szociális ellátásokkal összefüggő helyi jogszabályi rendelkezések felülvizsgálata 

13. számú előterjesztés

Az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok igénybevételi díjainak felülvizsgálata 

14. számú előterjesztés

Az önkormányzati működtetésű sportlétesítmények igénybevételi díjainak felülvizsgálata 

15. számú előterjesztés

A 2020. évi sporttámogatási keret felosztása

16. számú előterjesztés

A bérlakások felújításáról és karbantartásáról szóló beszámoló, a 2020. évre tervezett felújítások

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

Hu/1. számú előterjesztés

A bizottság ügyrendjének elfogadása

Hu/2. számú előterjesztés

A 2020/2021. nevelés évre vonatkozóan az önkormányzati óvodákba történő jelentkezés módjának és időpontjának meghatározása

Zárt ülés:

A képviselő-testület 2020. február 28-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó, zárt ülésen tárgyalandó előterjesztés:

18. számú előterjesztés

A 2020. évi helyi elismerések adományozása (Dombóvár ifjúsági díjaira és a Dombóvár Elismert Közössége díjra érkezett felterjesztések vonatkozásában)

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat