fbpx

Városunk Dombóvár

2021. november 29.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

A Humán Bizottság ülését 2021. november 29-én (hétfő) 15,30 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2021. november 30-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátásrólMelléklet

2. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

13. számú előterjesztés  

Önkormányzati támogatás biztosítása a HAMULYÁK Közalapítvány működéséhez, a szervezet megszüntetésének kezdeményezése

14. számú előterjesztés  

Idősek karácsonyi támogatása

15. számú előterjesztés  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

Hu/1. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Szivárvány Óvodának a 2020/2021. nevelési évben végzett tevékenységéről, a 2021/2022. nevelési évre szóló munkaterveBeszámolóMunkaterv

Zárt ülés:

Hu/2. számú előterjesztés

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása

 

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat