fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2021. október 27.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság ülését 2021. október 27-én (szerda) 14,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2021. október 29-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

Tájékoztató a dombóvári járás lakosságának egészségügyi állapotáról és Dombóvár közegészségügyi-járványügyi helyzetérőlMelléklet (tájékoztató)

2. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátásrólMelléklet (beszámoló)

3. számú előterjesztés

A szociális konyha szolgáltatás, valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátása önkormányzaton kívüli szervezettel történő biztosításával összefüggő döntésekMelléklet (szándéknyilatkozat)

4. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben1. számú kiegészítés (Beszerzési eljárás megindítása) –  2. számú kiegészítés (Vagyonkezelői szerződés megszüntetése) – 3. számú kiegészítés (Saját erő biztosítása)

5. számú előterjesztés

Tájékoztató Dombóvár 2020. évi környezeti állapotáról

10. számú előterjesztés

Vitamintartalmú étrendkiegészítő biztosítása a dombóvári nevelési-oktatási intézményekbe járó óvodások és általános iskolások részére a közelgő téli időszakban

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Hu/1. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati óvodák 2020/2021. nevelési évben végzett tevékenységérőlMelléklet1 (beszámoló) – Melléklet2 (munkaterv)