fbpx

Városunk Dombóvár

2022. szeptember 29. humán bizottsági ülés

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

A Humán Bizottság ülését 2022. szeptember 29-én (csütörtök) 15,00 órakor tartja a Városháza emeleti tanácskozótermében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2022. szeptember 30-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) véglegesített változatának elfogadása, támogatási kérelem benyújtása a TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú pályázati felhívásraMelléklet1 (FVS) – Melléklet2 (TVP) – Melléklet3 (finanszírozási terv) – Melléklet4 (Tolna Megyei Önkormányzat véleménye)

2. számú előterjesztés

Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátásrólMelléklet (beszámoló)

3. számú előterjesztés

Tájékoztató a dombóvári járás lakosságának egészségügyi állapotáról és Dombóvár közegészségügyi-járványügyi helyzetérőlMelléklet (beszámoló)

4. számú előterjesztés

A közétkeztetés igénybevételére ösztönző program a dombóvári középiskolákbanMelléklet1 (a cég levele) – Melléklet2 (meghívó kóstolónapra) – Melléklet3 (értékelőlap) – Melléklet4 (kérdőív)

7. számú előterjesztés

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő rendeletmódosítások

8. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekbenMelléklet (tervezett felvételi körzetek)

9. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet (rendeletmódosítás mellékletei)

10. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalt érintő döntések, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása

12. számú előterjesztés

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához

Új napirendi pontok:

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Hu/1. számú előterjesztés

A kötelező felvétel után fennmaradó üres óvodai férőhely körzeten kívüli gyermek felvételével történő betöltésének engedélyezéseMelléklet (kérelem)

A képviselő-testület 2022. szeptember 30-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó, új napirendi pontként javasolt előterjesztés:

13. számú előterjesztés

Az önkormányzati energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos intézkedések

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat