fbpx

Városunk Dombóvár

2023. március 28. humán bizottsági ülés

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

A Humán Bizottság ülését 2023. március 28-án (kedd) 15,00 órakor tartja a Városháza Ujváry termében.

A bizottság ülésének kezdési időpontja 14,00 órára módosult!

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2023. március 30-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

Beszámoló az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti feladatok 2022. évi ellátásáról, a feladatellátás átmeneti biztosítása 2023. május 1-jétőlBeszámoló

3. számú előterjesztés

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása

4. számú előterjesztés

A mászlonyi közösségi ház működtetésében történő együttműködés

5. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekbenMelléklet (módosított rendezvénynaptár)

7. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

Hu/1. számú előterjesztés

Az önkormányzati fenntartású óvodába történő beiratkozás módjának és időpontjának meghatározása a 2023/2024. nevelési évre

Hu/2. számú előterjesztés

A Dombóvári Szivárvány Óvoda továbbképzési programja és beiskolázási terveTovábbképzési programBeiskolázási terv: Szivárvány ÓvodaBeiskolázási terv: Zöld Liget TagóvodaBeiskolázási terv: Százszorszép TagóvodaBeiskolázási terv: Csikóstőttősi Tagóvoda

A képviselő-testület 2023. március 30-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztés:

Zárt ülés:

12. számú előterjesztés

A 2023. évben Buzánszky Jenő sportösztöndíjban részesülő személyek kiválasztása

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat