fbpx

Városunk Dombóvár

2023. szeptember 26. humán bizottsági ülés

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

A Humán Bizottság ülését 2023. szeptember 26-án (kedd) 15,00 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2023. szeptember 28-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

Tájékoztató a Dombóvári Járás lakosságának egészségügyi állapotáról és közegészségügyi-járványügyi helyzetérőlMelléklet (beszámoló)

4. számú előterjesztés

A Biztos Kezdet Gyerekház eszközeinek további felhasználásaMelléklet (javaslat)

6. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben1. Melléklet (általános iskolai felvételi körzetek tervezete) – 2. Melléklet – (Emergency Service Kft. kérelme) – 3. Melléklet (OMSZ tájékoztatója)

7. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításaRendelettervezet melléklete

8. számú előterjesztés

Lakásügyi tárgyú önkormányzati rendeletek módosítása

11. számú előterjesztés

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához

13. számú előterjesztés

A Fő utcán kivágott fák szétosztása rászorulók részére

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Hu/1. számú előterjesztés

Hozzájárulás a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ közművelődési intézményegységétől térítés ellenében kölcsönözhető eszközök körének módosításához

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat