fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2024. február 28. humán bizottsági ülés

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

A Humán Bizottság ülését 2024. február 28-án (szerdán) 15,00 órakor tartja a Városháza alpolgármesteri irodájában.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2024. február 29-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A 2024. évi sporttámogatási keret felosztása

2. számú előterjesztés

A 2024. évi civil keret felosztása

3. számú előterjesztés

A kiemelten támogatott dombóvári civil szervezetek 2023. évi tevékenységének beszámolója és 2024. évi támogatása1. melléklet (Dombóvári ifjúsági Fúvószenekar Egyesület beszámolója) – 2. melléklet („Kapos” Alapítvány beszámolója) – 3. melléklet (Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület beszámolója)

4. számú előterjesztés

A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2023. évi tevékenységéről, az Egyesület 2024. évi támogatásaMelléklet

6. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 2023. évi tevékenységéről, a könyvtári, a muzeális és a közművelődési feladatok ellátásáról, a 2024. évi tevékenységet megalapozó tervek jóváhagyása1. melléklet (Művelődési Ház beszámolója) – 2. melléklet (Könyvtár beszámolója) – 3. melléklet (Helytörténeti Gyűjtemény beszámolója) – 4. melléklet (Művelődési Ház munkaterve) – 5. melléklet (Könyvtár munkaterve) – 6. melléklet (Könyvtár programterve) – 7. melléklet (Helytörténeti Gyűjtemény programterve)

7. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

9. számú előterjesztés

A sportról szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

10. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről, az igénybevételi díjak felülvizsgálata

11. számú előterjesztés

Beszámoló a Gunarasi Ifjúsági Tábor 2023. évi kihasználtságáról és üzemeltetési tapasztalatairól, a tábor igénybevételi díjainak felülvizsgálata, a balatonfenyvesi ifjúsági tábor bérbeadás útján való működtetése

13. számú előterjesztés

Beszámoló a lakás- és bérleménygazdálkodási feladatokról, az önkormányzati bérlakásokat érintő 2024. évi felújítási és karbantartási munkálatok meghatározása, ütemezése

15. számú előterjesztés

Mobil emlőszűrő állomás kitelepülésének finanszírozása