fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2024. március 25. humán bizottsági ülés

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

A Humán Bizottság ülését 2024. március 25-én (hétfő) 15,00 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2024. március 27-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Beszámoló a gyermekétkeztetési, illetve ételelőállítási és konyhaüzemeltetési feladatok ellátásáról1. melléklet (Eatrend Kft. beszámolója) – 2. melléklet (létszám adatok) – 3. melléklet (adagszám)

3. számú előterjesztés

A gyermekétkeztetés, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata1. melléklet (Bölcsőde önköltségszámítás) – 2. melléklet (DESZI önköltségszámítás) – 3. melléklet – (DESZI térítési díj javaslat) – 4. melléklet (az Eatrend Kft. kérelme)

4. számú előterjesztés

Az Erzsébet utcai közösségi ház működtetésében való együttműködés

6. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Hu/1. számú előterjesztés

Az önkormányzati fenntartású óvodába történő beiratkozás módjának és időpontjának meghatározása a 2024/2025. nevelési évre

Zárt ülés:

A képviselő-testület 2024. március 27-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztés:

9. számú előterjesztés

A 2024. évi önkormányzati sportösztöndíjasok kiválasztása

Új napirendi pont:

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Hu/2. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A Dombóvári Szivárvány Óvoda felülvizsgált szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásaMelléklet (szervezeti és működési szabályzat)

A képviselő-testület 2024. március 27-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztés:

10. számú előterjesztés (nyilvános ülés) 

Támogatási kérelem benyújtása a „Fenntartható városfejlesztés” című TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú pályázati felhívásra, valamint a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv felülvizsgálata  – 1. melléklet (TVP) – 2. melléklet (FVS) – 3. melléklet (FVS finanszírozási melléklete)