fbpx

Városunk Dombóvár

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Ez a kötelezettség vonatkozik a polgármesterre is. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjed a képviselővel közös háztartásban élő házastársra, illetve élettársra, valamint gyermekre is.


A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.


A vagyonnyilatkozatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ellenőrzi és tartja nyilván, a nyilvántartásban közreműködnek a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt munkatársai.


A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványok és a kitöltési útmutató letölthető az alábbi hivatkozásokról:


Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat