fbpx

Városunk Dombóvár

Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

  74/564-514

  nemet@dombovar.hu

  székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

  Német Ház: 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14.

Hivatali kapu: DNONK (KRID azonosító: 459102978)

Dombóvári német nemzetiség

https://www.dombovarinemetnemzetiseg.hu/

bankszámlaszám: 11746043-16847118 (OTP Bank)

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai:


 

Elnök:

Glaub Róbert


Elnökhelyettes:

Glaub János


Képviselők:
Männer Róbert
Tanner Zsuzsanna
Tigelmann Péter

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata:2022. november 9-tól:

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai:


A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő minden év január 31. napjáig a törvény 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének a törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát.

A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – a képviselő nem gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, költségtérítésben. Amennyiben a képviselő kilencven napon belül nem tesz eleget vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatása megszűnik.

A vagyonnyilatkozatokat a jegyző tartja nyilván, és a képviselő-testület arra kijelölt két tagja ellenőrzi, a nyilvántartásban közreműködnek a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt munkatársai.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványok és a kitöltési útmutató letölthető az alábbi hivatkozásokról:

„Emlékgyűrű a dombóvári német nemzetiségért”

Az „Emlékgyűrű a dombóvári német nemzetiségért” elnevezésű kitüntetést a Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat 1999-ben alapította azok jutalmazására, akik a városban élő német nemzetiségűek érdekében hosszabb időn keresztül kiemelkedő színvonalú munkát végeznek. Eddig nyolcan – Rochner Eckehartné, Tanner János, Tanner Jánosné, Gerd Mannus, Helga Mannus, Frucht Ferenc, Kohner János és Dr. Szenyéri Zoltán – érdemelték ki az elismerést.

A kitüntetés évente egy alkalommal adományozható, a formája arany pecsétgyűrű, melyen a magyarországi németek címere látható.

Dr. Josef Keller-díj

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Dr. Josef Keller-díj megalapításáról a 2020. évben döntött. A kitüntetés annak adható, aki kiemelkedően támogatja a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, illetve a német nemzetiség érdekében hosszabb ideje aktívan tevékenykedik. A kitüntetés évente legfeljebb négy személynek adományozható, az elismeréssel emlékplakett jár.

Az eddigi díjazottak:

2021: Vidóczyné Doszpod Mária, Kovács Gyula, Balaskó János

2020: Bóvári Ágnes, dr. Farkas-Szabó András

Dombóvári Német Nemzetiségi Nevelés-oktatásért Díj

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kitüntetést 2017-ben alapította, évente legfeljebb két főnek adományozható. A díjjal oklevél és tárgyjutalom jár.

Kitüntetett az a pedagógus vagy a nevelő munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő személy lehet, aki a dombóvári német nemzetiségi nevelés-oktatásban kiemelkedő tevékenységet végez.

Az eddigi díjazottak:

2019: Tímárné Szücs Szilvia

2018: Berta Jánosné

2017: Männerné Kovács Erzsébet, Tillman Jánosné

Dombóvári Német Nemzetiségi Ifjúsági Díj

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kitüntetést 2017-ben alapította, évente legfeljebb három tanulónak adományozható. A díjjal oklevél és tárgyjutalom jár. Kitüntetett az a tanuló lehet, aki a német nemzetiségi tanulmányok területén kimagasló eredményt ért el.

Az eddigi díjazottak:

2019: Markó Virág,  Vida Liliána, Juhász Szabina

2018: Kovacsik Gergő József,  Kertész Hajnalka, Jobbágy Botond

2017: Ábrahám Nóra, Misik Máté, Pápai Fruzsina

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat