fbpx

Városunk Dombóvár

A dombóvári képviselő-testület által alapított közalapítványok

Hamulyák Közalapítvány „kényszer-végelszámolás alatt”

Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

Nyilvántartási szám: 17-01-0000001

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004-ben hozta létre a HAMULYÁK Közalapítványt a városkép szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a város közterületen lévő, illetve közterülettel érintkező építészeti elemeinek, örökségének, arculatának fejlesztése, a meglévő értékek fenntartása, karbantartása, helyreállítása, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk feltételeinek biztosítása, károsodásának megakadályozása érdekében. A dombóvári képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján határozott úgy alapítói jogkörben, hogy kezdeményezi a HAMULYÁK Közalapítvány megszűnésének megállapítását, arra hivatkozva, hogy a Közalapítvány célját képező közfeladat ellátásának biztosítása más módon és más szervezeti keretben,  hatékonyabban megvalósítható, mégpedig az önkormányzat közvetlen, saját költségvetésén alapuló feladatellátása révén, tekintettel arra is, hogy a Közalapítvány a céljai megvalósításához szükséges vagyonnal, pénzügyi eszközökkel már nem rendelkezik.

A Szekszárdi Törvényszék a Pk.60.128/2003/47. számú, 2022. március 9-én jogerőre emelkedett végzésével megállapította, hogy a Közalapítvány tekintetében a jogutód nélküli megszűnést eredményező ok bekövetkezett. A szervezet bírósági nyilvántartásból való törléséhez kényszer-végelszámolási eljárás lefolytatására kerül sor.

Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány

Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

Nyilvántartási szám: 17-01-0000076

A kuratórium összetétele:

  • Hosszú Sándor Gergely elnök
  • Kövécs Péter tag
  • Forgács Ramóna tag

A közalapítvány céljai:

Az alapítvány célja az, hogy kellő számú szociális célra felhasználható önkormányzati lakás hiányában segítséget, anyagi támogatást nyújtson arra rászoruló és arra érdemes magánszemélyeknek – különösen fiatal házasoknak – , akik saját tulajdonú vagy önálló bérletű lakóingatlanhoz szeretnének jutni és saját erőből is áldoznak erre a célra. Az alapítvány támogatja a lakóingatlan bővítésére, komfortfokozatának növelésére irányuló magánberuházásokat is. Az Alapítvány támogatást adhat a rászoruló dombóvári lakástulajdonosok megsegítése céljából a lakhatatlanná válás megelőzésére, illetve kezelésére.

Megszűnt közalapítványok vagyonának felhasználása

Dombóvári Fiatal Értelmiségért Közalapítvány

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1997-ben hozta létre a Dombóvári Fiatal Értelmiségért Közalapítványt a felsőfokú tanulmányokat folytató dombóvári fiatalok anyagi támogatása, tanulmányaik segítése, jobb eredményeik elérésének ösztönzése, a szülőföldhöz való kötődés elősegítése céljából. A képviselő-testület a kuratóriummal egyetértésben kezdeményezte a szervezet megszüntetését, mivel jogszabályi korlátok miatt nem járt sikerrel az alapítványi célok megújítása, kibővítése. Az eljáró bíróság törölte a Közalapítványt a civil szervezetek névjegyzékéből, és lefolytatta a végelszámolási eljárást, mely jogerősen 2016. október 26-án ért véget. A dombóvári képviselő-testület döntése alapján a Közalapítvány vagyona – 81.218,-Ft – a végelszámolási eljárás után az alapítóhoz került vissza, és azt Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója önkormányzati forrásának kiegészítésére és ezen keresztül a felsőfokú tanulmányokat folytató dombóvári fiatalok támogatására használta fel.

Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítvány

Az Önkormányzat 1992-ben hozta létre a Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítványt a nyolcosztályos gimnáziumi oktatás feltételeinek javítása érdekében. A közalapítványnak minősülő szervezet megszüntetését 2018-ban az alapító dombóvári képviselő-testület a 313/2018. (IX. 27.) Kt. határozattal kezdeményezte, arra hivatkozva, hogy a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium fenntartója már nem Dombóvár Város Önkormányzata, továbbá az Alapítvány célja más módon – a Gimnázium, illetve az intézményt segítő magánalapítvány közvetlen támogatásával – hatékonyabban megvalósítható. Az alapító kérelme alapján a Szekszárdi Törvényszék a 2019. január 31-án jogerőssé vált Pk.60.016/1992/43. számú végzésével megállapította, hogy Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítvány tekintetében a jogutód nélküli megszűnési ok bekövetkezett. A Szekszárdi Törvényszék a Pk.60.016/1992/44. számú végzésével rendelkezett a törlési eljárás megindításáról, majd a Pk.60.016/1992/54. számú végzésével elrendelte az Alapítvány kényszer-végelszámolását. A Szekszárdi Törvényszék a kijelölt végelszámoló által benyújtott törlési kérelem alapján a 2021. január 5-én jogerőre emelkedett Pk.60.016/1992/69. számú végzésével a Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítványt törölte a civil szervezetek nyilvántartásából. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (5) bekezdése szerint közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt közalapítvány vagyonát – a hitelezők kielégítése után – a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. Erre tekintettel Dombóvár Város Polgármestere a – 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. május 28-án hozott – 175/2021. (V. 28.) határozatával úgy rendelkezett, hogy a civil szervezetek nyilvántartásából törölt Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítványnak a kényszer-végelszámolás után az alapító Önkormányzatra átszállt, pénz- és tárgyi eszközökből álló vagyonát – a 313/2018. (IX. 27.) Kt. határozatban vállalt kötelezettségnek eleget téve – az alapító átadja a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány részére, amellyel az alapítványi céljának megfelelően a Gimnázium működését kell támogatnia. A vagyonátadás a 2021. év nyarán megtörtént, az átutalt pénzösszeg 117.500,- Ft volt.

„HOSPITAL Alapítvány”

A „HOSPITAL Alapítvány”-t 1992-ben huszonöt Tolna, illetve Baranya megyei önkormányzat – Attala, Bakóca, Baranyajenő, Bikal, Csibrák, Csikóstőttős, Dombóvár, Egyházaskozár, Gyulaj, Hegyhátmaróc, Jágónak, Kalaznó, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Mucsi, Nagykónyi, Szakcs, Szágy, Szárász, Tormás, Tófű és Várong – alapította határozatlan időre a dombóvári kórház támogatása érdekében.  Az Alapítvány célja annak elősegítése volt, hogy a dombóvári városi kórház az általa ellátott területen a – nem alapellátásnak minősülő – betegségmegelőző és gyógyító munkáját minél eredményesebben, illetve minél jobb hatásfokkal végezhesse. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelzése alapján a megfelelő képviselet hiánya miatt a Szekszárdi Törvényszék törvényességi felügyeleti eljárást indított, melynek végén az Alapítvány megszüntetéséről rendelkezett, az erről szóló döntése a 2019. év elején vált jogerőssé. Mivel a szervezet rendelkezett vagyonnal, ezért kényszer-végelszámolási eljárás indult 2019 szeptemberében a vagyoni viszonyok lezárása érdekében, az eljárás 2022 májusában fejeződött be. Dombóvár Város Önkormányzatához 7.450.697,-Ft összegű vagyon jutott vissza, amelyet a képviselő-testület döntése alapján a Dombóvári Szent Lukács Kórház betegségmegelőző és gyógyító munkájának támogatására használt fel a Kórház működésének támogatására létrehozott Szent Lukács Kórházért Alapítvány részére adományként történő átadásával, orvostechnikai eszközök beszerzésére irányuló felhasználási kötelezettség kikötése mellett.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat