fbpx

Városunk Dombóvár

A dombóvári képviselő-testület által alapított közalapítványok

Hamulyák Közalapítvány

Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

Nyilvántartási szám: 17-01-0000001

A kuratórium összetétele:

  • Dr. Nagy Miklós elnök
  • Monostori János tag
  • Kiss Gyula tag

A közalapítvány céljai:

A közalapítvány célja a városkép szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a város közterületen lévő, illetve közterülettel érintkező építészeti elemeinek, örökségének, arculatának fejlesztése, a meglévő értékek fenntartása, karbantartása, helyreállítása, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk feltételeinek biztosítása, károsodásának megakadályozása.

A közalapítvány célja továbbá a magánszemélyek, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, egyéb közösségek bevonása a környezetük formálásába, tervezésébe, értékek kutatásába, fejlesztési koncepciók kidolgozásába.

Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány

Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

Nyilvántartási szám: 17-01-0000076

A kuratórium összetétele:

  • Hosszú Sándor Gergely elnök
  • Máté Fanni tag
  • Forgács Ramóna tag

A közalapítvány céljai:

Az alapítvány célja az, hogy kellő számú szociális célra felhasználható önkormányzati lakás hiányában segítséget, anyagi támogatást nyújtson arra rászoruló és arra érdemes magánszemélyeknek – különösen fiatal házasoknak – , akik saját tulajdonú vagy önálló bérletű lakóingatlanhoz szeretnének jutni és saját erőből is áldoznak erre a célra. Az alapítvány támogatja a lakóingatlan bővítésére, komfortfokozatának növelésére irányuló magánberuházásokat is. Az Alapítvány támogatást adhat a rászoruló dombóvári lakástulajdonosok megsegítése céljából a lakhatatlanná válás megelőzésére, illetve kezelésére.

Megszűnt közalapítványok vagyonának felhasználása

Dombóvári Fiatal Értelmiségért Közalapítvány

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1997-ben hozta létre a Dombóvári Fiatal Értelmiségért Közalapítványt a felsőfokú tanulmányokat folytató dombóvári fiatalok anyagi támogatása, tanulmányaik segítése, jobb eredményeik elérésének ösztönzése, a szülőföldhöz való kötődés elősegítése céljából. A képviselő-testület a kuratóriummal egyetértésben kezdeményezte a szervezet megszüntetését, mivel jogszabályi korlátok miatt nem járt sikerrel az alapítványi célok megújítása, kibővítése. Az eljáró bíróság törölte a Közalapítványt a civil szervezetek névjegyzékéből, és lefolytatta a végelszámolási eljárást, mely jogerősen 2016. október 26-án ért véget. A dombóvári képviselő-testület döntése alapján a Közalapítvány vagyona – 81.218,-Ft – a végelszámolási eljárás után az alapítóhoz került vissza, és azt Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója önkormányzati forrásának kiegészítésére és ezen keresztül a felsőfokú tanulmányokat folytató dombóvári fiatalok támogatására használta fel.

Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítvány

Az Önkormányzat 1992-ben hozta létre a Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítványt a nyolcosztályos gimnáziumi oktatás feltételeinek javítása érdekében. A közalapítványnak minősülő szervezet megszüntetését 2018-ban az alapító dombóvári képviselő-testület a 313/2018. (IX. 27.) Kt. határozattal kezdeményezte, arra hivatkozva, hogy a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium fenntartója már nem Dombóvár Város Önkormányzata, továbbá az Alapítvány célja más módon – a Gimnázium, illetve az intézményt segítő magánalapítvány közvetlen támogatásával – hatékonyabban megvalósítható. Az alapító kérelme alapján a Szekszárdi Törvényszék a 2019. január 31-án jogerőssé vált Pk.60.016/1992/43. számú végzésével megállapította, hogy Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítvány tekintetében a jogutód nélküli megszűnési ok bekövetkezett. A Szekszárdi Törvényszék a Pk.60.016/1992/44. számú végzésével rendelkezett a törlési eljárás megindításáról, majd a Pk.60.016/1992/54. számú végzésével elrendelte az Alapítvány kényszer-végelszámolását. A Szekszárdi Törvényszék a kijelölt végelszámoló által benyújtott törlési kérelem alapján a 2021. január 5-én jogerőre emelkedett Pk.60.016/1992/69. számú végzésével a Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítványt törölte a civil szervezetek nyilvántartásából. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (5) bekezdése szerint közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt közalapítvány vagyonát – a hitelezők kielégítése után – a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. Erre tekintettel Dombóvár Város Polgármestere a – 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2021. május 28-án hozott – 175/2021. (V. 28.) határozatával úgy rendelkezett, hogy a civil szervezetek nyilvántartásából törölt Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítványnak a kényszer-végelszámolás után az alapító Önkormányzatra átszállt, pénz- és tárgyi eszközökből álló vagyonát – a 313/2018. (IX. 27.) Kt. határozatban vállalt kötelezettségnek eleget téve – az alapító átadja a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány részére, amellyel az alapítványi céljának megfelelően a Gimnázium működését kell támogatnia. A vagyonátadás a 2021. év nyarán megtörtént, az átutalt pénzösszeg 117.500,- Ft volt.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat