fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2016-januar-28

Dombóvár Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
 A bizottság ülésének kezdési időpontja 13,30 órára módosult!
MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2016. január 27-én (szerda) 13,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.
A képviselő-testület 2016. január 28-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

A háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a hatályos feladatellátási szerződés megszűnése utáni időszakra, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása – Melléklet

3. számú előterjesztés

Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról – Beszámoló

4. számú előterjesztés

Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány alapító okiratának módosítása – Melléklet

6. számú előterjesztés

Hozzájárulás az ÖKO-DOMBÓ Kft. behajtási költségátalányról való lemondásához
7. számú előterjesztés

A Tinódi ház karbantartásának versenyeztetése

8. számú előterjesztés

Hamulyák Közalapítvány kezdeményezése emlékmű állításra

10. számú előterjesztés

Pályázati felhívás kiírása a 2016. évi sporttámogatási igény benyújtására – Kiegészítés

11. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi díja

12. számú előterjesztés

Dombóvár, Pannónia út 5. szám alatti épület felújítása – Melléklet

13. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának sportrendelete 

14. számú előterjesztés

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló rendelettervezet

15. számú előterjesztés

A növények telepítési távolságáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

16. számú előterjesztés

A helyi elismerésekről szóló önkormányzati rendelet
17. számú előterjesztés

A Dombóvár város egyes településfejlesztési közfeladatairól szóló 4/2009. (II. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

19. számú előterjesztés

Jam-csarnokban található ökölvívó teremben öltöző és vizesblokk kiépítése, Mándl Imre névadó emléktorna szervezésének támogatása

20. számú előterjesztés

Hat vár hat rád rendezvény – Vazul vére rockopera szervezése

21. számú előterjesztés

Betlehemi kompozíció bővítése és bemutatására új helyszín kialakítása

22. számú előterjesztés

Emléktáblák elhelyezése a Saguly Károly téren és a dr. Habsburg Ottó parkban

23. számú előterjesztés

Ponyvavásárlás a rendezvénysátorhoz

24. számú előterjesztés

Belváros forgalmi rendjének átalakítása – Melléklet

25. számú előterjesztés

Víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervének kiegészítése

26. számú előterjesztés

Dombóvár város polgármestere és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai 2016. évi cafetéria-keretének meghatározása

27. számú előterjesztés

Közalkalmazottak béren kívüli juttatása

28. számú előterjesztés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal gépjárműcseréje

29. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonban lévő zártkerti ingatlanokkal kapcsolatos döntés

31. számú előterjesztés

A polgármester 2016. évi szabadságolási terve

PG/1. számú előterjesztés

Az önkormányzati kezelésbe átvett nem lakáscélú bérlemény bérleti díjának módosítása

Zárt ülés:

32. számú előterjesztés

Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. volt ügyvezetője által – jogszabályba ütköző tartalommal – megkötött megállapodásról döntés

PG/2. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár, Szigeterdő közvilágítás fejlesztése I. ütem” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről