fbpx

Városunk Dombóvár

2016-majus-4

Dombóvár Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2016. május 4-én (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

 

A képviselő-testület 2016. május 5-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről – Melléklet (beszámoló)

3. számú előterjesztés

Tájékoztató a Dombóváron szakiskolai tevékenységet folytató köznevelési intézmény szakképzési tevékenységéről – Melléklet

4. számú előterjesztés

A támogató szolgáltatás intézményi térítési díjának módosítása

5. számú előterjesztés

Hozzájárulás a Tinódi ház homlokzat-feliratainak elhelyezéséhez – Melléklet

6. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Franjo Vlasic udvar rendezése

7. számú előterjesztés

Bérlakás értékesítésre való kijelölésével összefüggő döntés

8. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Közutak éves felújító festése

9. számú előterjesztés

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

11. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

12. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2015. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

13. számú előterjesztés

A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.-vel kapcsolatos döntések

14. számú előterjesztés

Dombóvár-Tamási kerékpárút döntés-előkészítő tanulmánya – Tanulmány – Nyomvonaltervek – Községi határozatok

15. számú előterjesztés

A KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási programok” pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása

16. számú előterjesztés

Május hónapban benyújtásra kerülő pályázatok tartalmi ismertetése

17. számú előterjesztés

Az ExperiDance együttes Gyöngyhajú lány balladája című produkció bikali előadásának támogatása

18. számú előterjesztés

Buzánszky Jenőnek, a város díszpolgárának emléket állító képzőművészeti alkotás beszerzése

19. számú előterjesztés

A Hamulyák Közalapítvány kezdeményezése köztéri szobor felállítására

20. számú előterjesztés

„Hat vár hat rád” 2016.

21. számú előterjesztés

2016. évi Kihívás Napjának szervezése

23. számú előterjesztés

Pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére

24. számú előterjesztés

Újdombóvári fák pótlása

25. számú előterjesztés

Konda-völgy fásítása

26. számú előterjesztés

Teleki u. 1-3. szám előtti csapadékvíz-elvezetés

28. számú előterjesztés

Tájékoztatás a 2015. évi közfoglalkoztatási programokról

Új napirendi pont

29. számú előterjesztés

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat