fbpx

Városunk Dombóvár

2016-marcius-30

Dombóvár Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2016. március 30-án (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.
A képviselő-testület 2016. március 31-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

 

 

 

Mobiltorony elhelyezését lehetővé tevő bérleti szerződés módosítása

 

3. számú előterjesztés

 

A helyi menetrend szerinti személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés teljesítésének értékelése

 

5. számú előterjesztés

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata – Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény javaslata

 

6. számú előterjesztés

 

A gyermekétkeztetés és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata – Javaslatok: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény – Bölcsődei tagintézmény – Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

 

8. számú előterjesztés

 

Dombóvári városszépítő és Városvédő Egyesület 2016. évi támogatása, múzeumi programja és pénzügyi terve – Melléklet

– Kiegészítés

 

9. számú előterjesztés

 

Teleki u. 75. és 79. szám alatti ingatlanok bontása

 

10. számú előterjesztés

 

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. javadalmazási szabályzatának elfogadása
11. számú előterjesztés

 

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terve – Dombóvári Művelődési Ház NKft. / pénzügyi terv – Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. / Bevételi terv – Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű NKft. – Dombó-Média Kft. – Dombó-Land Kft.

 

12. számú előterjesztés

 

A Dombóvári Művelődési Ház NKft. terembérleti díjainak szabályozása

 

13. számú előterjesztés

 

A Dombó-Média Kft. és a Dombó-Land Kft. szervezeti és működési szabályzata – Dombó Média Kft. szmsz – Dombó-Land Kft. szmszalapító okirat módosítás

 

14. számú előterjesztés

 

Ingatlanvásárlási igények

 

18. számú előterjesztés

 

A településrendezést biztosító sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

 

19. számú előterjesztés

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

 

20. számú előterjesztés

 

A környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

 

21. számú előterjesztés

 

Önkormányzati rendeletekben megállapított egyes díjtételek felülvizsgálata

 

23. számú előterjesztés

 

TDM szervezet létrehozásának jóváhagyása

 

24. számú előterjesztés

 

Betlehemi kompozíció bővítése

 

25. számú előterjesztés

 

A hiányzó belvárosi fasorok pótlása

 

26. számú előterjesztés

 

Árnyas utcai forgalmi rend megváltoztatása – Melléklet

 

27. számú előterjesztés

 

Petőfi tér közlekedési helyzete – Módosított határozati javaslat

 

28. számú előterjesztés

 

Pályázat benyújtása az MLSZ pályaépítési programjára

 

29. számú előterjesztés

 

Építési telkek értékesítési feltételei

 

30. számú előterjesztés

 

Döntés a szennyvíztelephez történő csatlakozás tárgyában – Melléklet

 

31. számú előterjesztés

 

Biohulladék-kezelő telep koncepciója

 

32. számú előterjesztés

 

Az önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

 

33. számú előterjesztés

 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása

 

Zárt ülés:

 

34. számú előterjesztés

 

Hozzájárulás végrehajtási eljárás megszüntetéséhez

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat