fbpx

Városunk Dombóvár

2016-oktober-26

Dombóvár Város Önkormányzatának
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2016. október 26-án (szerda) 14,00 órakor tartja a Városháza tanácskozótermében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2016. október 27-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés              

Hozzájárulás az Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium tornacsarnokának felújításához – Melléklet

3. számú előterjesztés             

A gördülő fejlesztési terv operatív évében szereplő igény megrendelése – 1. számú melléklet  – 2. számú melléklet

Kiegészítés

5. számú előterjesztés             

A Tinódi Ház Majoros termének többfunkciós helyiséggé történő alakítására, valamint a nagyszínpad felújítására bekért ajánlatok ismertetése – Melléklet

6. számú előterjesztés             

Területhasználat biztosítása a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére

7. számú előterjesztés              

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Tájékoztató a közfoglalkoztatási programok létszámgondjairól

8. számú előterjesztés              

Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű üzemeltetése – Melléklet: Hatályos bérleti szerződés

9. számú előterjesztés             

A főépítész tájékoztatója a településrendezési terv hatályosulásáról, tapasztalatairól

10. számú előterjesztés         

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Tájékoztató Dombóvár környezeti állapotáról

11. számú előterjesztés         

Natúrpark létrehozásának kezdeményezése

13. számú előterjesztés         

A Pogány mitológia szobor restaurálása

14. számú előterjesztés         

Szelfi pont kialakítása Gunarasban – Melléklet

16. számú előterjesztés         

Sportlétesítményeket érintő beruházások

17. számú előterjesztés          

A Dombóvár Kórház u. 37. alatti, korábban nővérszállóként használt ingatlan értékesítésre történő kijelölése

18. számú előterjesztés         

A távhővagyon megvásárlásra irányuló okiratok – Leltárfelvételi ív – Megállapodás

19. számú előterjesztés          

A városi közterületi térfigyelő rendszer további bővítése

20. számú előterjesztés          

A Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU Önerő Alap támogatás elszámolása, visszafizetési kötelezettség teljesítése

21. számú előterjesztés          

Szabó Loránd polgármester jubileumi jutalma

Új napirendi pontok:

22. számú előterjesztés  

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

23. számú előterjesztés   (Zárt ülés)

Egyezségi ajánlat tartozás rendezésére

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat